Kernendemocratie was de term die voorstanders van 1 grote gemeente Land van Cuijk vaak gebruikten.

Inwoners intensief betrekken bij de politiek om er ook Ons Land van Cuijk van te maken was een andere zin die we vaak hoorden vanuit het gemeentebestuur en gemeenteraadsleden. Laten veel inwoners hierbij nu gedacht hebben dat men bedoelde ons te betrekken en te horen VOOR er besluiten werden genomen of visies werden uitgewerkt. Maar in de praktijk blijkt men te bedoelen dat we als inwoners nog iets mogen vinden van al genomen en in beton gegoten besluiten.

Had men rond het sluiten van het Merletcollege in Mill ouders van leerlingen en inwoners eerder betrokken zoals dat past bij kernendemocratie, dan had men wellicht rekening kunnen houden met zaken als leefbaarheid in de kleine kernen, gevoelens van leerlingen en ouders en beloftes vanuit de politiek rond onderwijs dichtbij huis. Wellicht had iemand dan eerder kunnen wijzen op een vreemde en ongewenste situering van scholen aan de rand van de grootste gemeente van Brabant, waardoor deze voor verreweg de meerderheid van de inwoners beslist niet ‘dichtbij huis’ is.

Volgens de wet is het schoolbestuur bevoegd zaken te besluiten rond situering van schoolgebouwen en heeft de gemeente de taak het allemaal te bekostigen. In de wet staat echter ook dat men verplicht is ALLE ouders te betrekken bij de besluitvorming via een ouderraadpleging. Maar los van wetten zou men wellicht ook kunnen denken aan leefbaarheid van de kleine kernen die ontegenzeggelijk nadelige gevolgen zal ondervinden na het vertrek van een voorziening als een school. 

Het gaat echter ook over geld van de gemeente, lees gemeenschap. Het schoolbestuur besluit waar gebouwen moeten komen te staan en de gemeenschap zou zich zonder slag of stoot hierbij neer moeten leggen en de portemonnee trekken? Wellicht is dit volgens de wet zo wel geregeld, maar het voelt niet als een regel die past bij democratie en het betrekken van inwoners rond zaken die gaan over de leefbaarheid. Wellicht zou het schoolbestuur ook daar eens over na moeten denken en zien wat de gevolgen zijn voor inwoners van hun gewenste onderwijsplannen.

Het schoolbestuur is niet door ons als inwoners gekozen, maar u als gemeenteraadsleden wel. U kreeg onze stem en het vertrouwen om ons te vertegenwoordigen in deze gemeente. Weliswaar staan de wethouders door het duale-systeem buiten de gemeenteraad, maar ook zij zijn vorig jaar november door de inwoners gekozen en daardoor ook volksvertegenwoordigers. Dit is een mooi onderwerp en een goed moment om te laten zien hoe u de rol als volksvertegenwoordiger in de praktijk brengt waarmee wellicht het dalende vertrouwen in de overheid ook een beetje hersteld kan worden. Een petitie met zo’n duizend handtekeningen en reacties tegen de sluiting van Merlet Mill maakte weinig indruk op het schoolbestuur van OMO, wij hopen dat u deze reacties van inwoners wel serieus neemt. Veel succes en wijsheid gewenst.

Werkgroep Red het Merlet