Foto: Toon Ermers

Vanaf half december is de pastorie in Langenboom tijdelijk te huren. In verband met de ontwikkelingen van het Dorpsplan Langenboom, waar de pastorie ook onderdeel van uitmaakt, zal de pastorie tijdelijk verhuurd worden voor 1 jaar. 

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via tel. 0610705225.