Wim van de Poll kan eindelijk het stokje overdragen. Bijna drie decennia lang verzorgde hij de administratie en de boekhouding voor hengelsportvereniging het Kanaal in Mill.

Het is één van de meest intensieve klussen binnen het bestuur van de vereniging. Als je dan zo’n taak al zo lang vervult, verdient dat veel respect.

In zijn beginjaren als penningmeester gebeurde veel werk nog met de hand. Met de komst van de computer werd het allemaal een stuk eenvoudiger, door zijn vaardigheden op het digitale vlak was die overstap snel gemaakt. De ledenadministratie is onlangs uit handen gegeven aan Sportvisserij Nederland, zij ontzorgen veel hengelsportverenigingen met hun diensten. Deze stap bracht wel met zich mee dat Wim geen vispassen meer uitreikte op de inloopavond en hij bracht ze ook niet meer rond bij de leden. Die één op één contacten met de leden werden daardoor veel minder en dat was wel een dingetje voor hem, hij miste het zichtbaar. 

Met een speech van de voorzitter van de ledenvergadering, een groot verrassingspakket en een trofee werd Wim van de Poll bedankt voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Tevens is Wim benoemd tot erelid van de vereniging.

Al een paar jaar werd er gezocht naar een geschikte opvolger. Begin dit jaar liet Wim weten dat er een tijd van komen en een tijd van gaan is en sprak de hoop uit dat hij dit najaar het stokje zou kunnen overdragen aan een nieuwe penningmeester. In Ad Manders meent de vereniging een goede opvolger gevonden te hebben, hij werd dan ook met algemene instemming van de ledenvergadering gekozen. 

Wim van de Poll is nog niet helemaal klaar met zijn taken als penningmeester, er is nog het nodige te doen om de overdracht compleet te maken. Naast de formele zaken die bij een overdracht komen kijken, gaat hij zich inzetten om Ad Manders in korte tijd wegwijs te maken in de werkzaamheden als penningmeester. De vereniging is verheugd dat de overdracht op een zorgvuldige manier gebeurt.