Harrie Kuijpers (voorzitter), Wilma Cornelissen (lay-out) en Peter Cornelissen (opmaak advertenties en drukwerk) bij hun eigen drukmachine. (Foto: Cockie Kremers)

Deze maand viert Stichting Willy’s Venster in Wilbertoord het 60-jarig bestaan. Het maandelijkse dorpsblad met 390 abonnees viert dit door voortaan in kleur te verschijnen.

Als redactie van De Neije Krant gingen we met onze mobiele podcast-set bij hen op bezoek en spraken we over het ontstaan van dit goed gelezen dorpsblad en hun toekomst. 

Er zijn nog altijd veel mensen die denken dat het dorpsblad Willy’s Venster een clubblad is van de plaatselijke voetbalvereniging. “Dat horen we vaker,” vertelt Wilma Cornelissen. “Het is wel ontstaan vanuit de Willy’s, maar na een jaar of vier is het al zelfstandig geworden.” Willy’s Venster heeft nog steeds dezelfde functie als toen er 60 jaar geleden mee werd begonnen. Harrie Kuijpers (voorzitter sinds 1986) vertelt daarover: “Het oorspronkelijke doel was om informatie uit te wisselen tussen de voetbalvereniging en inwoners. Een contactblad ter bevordering van de contacten tussen de voetbalvereniging en de gemeenschap.” Vanaf het begin was Willy’s Venster een maandelijkse uitgave.

In 60 jaar is er uiteraard enorm veel veranderd. “Verenigingen leveren de informatie aan die geplaatst wordt, maar in de loop der jaren is er wel een uitbreiding gekomen met rubrieken zoals een kindervenster, herken uw dorpsgenoot, de rubriek uitgevlogen en recent ook ingevlogen. Zo worden er telkens nieuwe dingen toegevoegd zodat het blad zijn waarde blijft houden voor de lezers.” En dat die waarde er is blijkt uit het grote aantal abonnees, want van de 425 adressen zijn er 390 abonnee van Willy’s Venster. Ook buiten Wilbertoord zijn er vaste lezers die een gedrukt exemplaar krijgen en verder kan men ook kiezen voor een digitaal abonnement en krijgt men Willy’s Venster via mail aangeleverd. “Door die abonnees, de adverteerders en dat we met vrijwilligers werken kunnen we de kosten laag houden, wij hebben geen winstoogmerk.”  

Ook in het maken van het blad is er veel veranderd. Wilma: “Dat kun je wel zeggen. Tegenwoordig komt alles via mail binnen op 1 adres. Dat was vroeger wel anders.” Wilma is sinds 1987 actief bij Willy’s Venster. “Ik ben begonnen als type-geit zoals ze ons toen noemden.” Alles werd op papier aangeleverd en moest overgetypt worden voordat men het kon verwerken. Harrie Ermers was lange tijd de grote motor achter Willy’s Venster en toen hij in 1993 stopte nam Wilma de lay-out van hem over. “Van 3 andere typistes kreeg ik de teksten aangeleverd en dan plakte ik het op een vel papier in A3-formaat, er werden nog wat plaatjes bij geplakt en dan ging het naar de drukker.” 

Toen de computer zijn intrede deed werd het allemaal wat makkelijker om Willy’s Venster te maken. Maar sinds 2009 kan men het dorpsblad ook zelf drukken. Door een bijdrage van de Rabobank kon men hun eerste bookmaker (drukmachine) aanschaffen. Peter Cornelissen is alweer een jaar of 10 verantwoordelijk voor het drukken. “Ik zet de laptop bij de bookmaker, ik voer het in en dan komt het boekje er gevouwen en geniet uit.” Tot deze maand was alleen de omslag in kleur maar in het kader van het 60-jarig bestaan is voortaan het gehele Willy’s Venster in kleur. 

Beluister het hele gesprek met Wilma, Harrie en Peter via De Neije Krant Podcast op inmill.nl of via een van de podcastproviders zoals Apple en Spotify.