Foto: Cockie Kremers

Het bouwproject Woonhof - Vlaar en Marienweerd is gereed. Als volgende gaat de gemeente nu de Oranjeboomstraat en Hoogstraat opknappen. Na de carnaval start het werk. Aan het eind van dit jaar zijn de werkzaamheden gereed.

De inrichting van beide straten wordt vernieuwd. Ook wordt er een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Dit nieuwe riool zorgt ervoor dat het schone regenwater niet wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De buizen zijn namelijk van geperforeerd beton. Doordat deze buizen dus ‘lek’ zijn kan het water in de bodem wegzakken. Dat is goed tegen verdroging van de bodem en het houdt het grondwater beter op peil.

In de Oranjeboomstraat komen meer parkeerplaatsen. Die zijn voor bezoekers en bewoners in het centrum van Mill. De nieuwe inrichting van de weg komt meer overeen met de al eerder vernieuwde wegen in het centrum van Mill. De nieuwe weginrichting van de Hoogstraat ontmoedigt het doorgaande sluipverkeer tussen de rotondes met de Hoogveldseweg en de Karstraat. Dit doen we door de weg te versmallen aan de zijde van de Hoogveldseweg. De ingang van het centrumgebied wordt duidelijker zichtbaar voor weggebruikers.

Planning 

Na de carnavalsvakantie starten de werkzaamheden. De planning is dan:

  • Week 9 t/m 21: Hoogstraat, tussen Oranjeboomstraat en Kerkstraat 
  • Week 20 t/m 26: Hoogstraat, tussen Kerkstraat en rotonde Karstraat 
  • Week 23 t/m 30: Hoogstraat, tussen Oranjeboomstraat en rotonde Hoogveldseweg 
  • Week 31 t/m 33: Vakantieperiode 
  • Week 34 t/m 41: Oranjeboomstraat, tussen Stationsstraat en Hoogstraat 
  • Week 45 t/m 50: Aanbrengen beplanting in Hoogstraat en Oranjeboomstraat 

Brief

Aanwonenden ontvangen van de gemeente een brief met daarin de contactgegevens mocht men nog vragen hebben.