Foto: Toon Ermers

In het bijzijn van de drie honderdjarigen, Hendrik Willems, Tonnie Leupers-Arts en Bart van Doorn werd ter ere van alle honderdjarige Langenbomers afgelopen zaterdag een prachtig bankje onthuld.

Hendrik en Bart zijn afgelopen januari 100 geworden en wonen nog in Langenboom. Tonnie wordt in maart zelfs 102, zij is ook geboren en getogen Langenboomse en woont nu in Venlo.

Het bankje is een initiatief van Langenboomse Zorg Centraal (LZC), Dorpsraad Langenboom, en ouderenbond KBO Langenboom. Het is een eerbetoon aan alle honderdjarigen. Op de voorkant van het bankje staat een spreuk: Deze bank van hout en staal vertelt het eeuwverhaal. Op de achterkant van de leuning staan alle namen van de honderdjarigen met hun geboortedatum. Ook alle honderdjarigen komen erop die er nog aan zitten te komen. Het staat bij het hertenkamp en de kerk. En iedereen, ook nog lang niet 100-jarigen mag erop zitten.

Het bankje is gemaakt door vrijwilligers van Hobby Centrum Mill, en geplaatst door vrijwilligers van de Parkgroep. Ook heemkunde vereniging Felix Walter, buurtvereniging ‘de Vluchtheuvel’ en de gemeente verleenden hun medewerking. 

In het bijzijn van de in grote getalen opgekomen families van de honderdjarigen en de vele genodigden en belangstellenden sprak wethouder Mark Janssen-van Gaal over het belang van ontmoeting in de dorpse gemeenschap. Dit bankje is zo’n ontmoetingsplek. Ook bedankte hij de 100-jarigen voor hun bijdrage aan de Langenboomse gemeenschap. 

Bij wijze van onthullingsceremonie werden Tonnie, Bart en Hendrik uitgenodigd om hun eigen naamplaatje op de bank te schroeven.