De verlichting buiten de kerk in Mill viel net na de kerst uit. Het was donker en ongezellig rondom de kerk. Wij hadden voorheen het gemeentehuis voor de deur toen was het handig om er voor te zorgen dat het snel hersteld werd.

De gemeente is nu verhuisd naar Cuijk. Uit het oog is uit het hart. Sommige ambtenaren wisten nog niet eens waar Mill lag. Door gebrek aan goede kennis heeft het voor ons lang geduurd om de juiste man te vinden. Na drie maanden het is weer op orde. De kerk schittert weer in de avonden met licht. Verlicht door het licht is wat wij vieren met Pasen. De vreugde van de verrijzenis verdrijft alle duisternis en verdriet uit ons leven. 

Het is de overwinning van het leven over dood en duisternis. De opstanding van de Heer bracht licht in het leven van de mensen. Verlicht door de dit licht gingen ze de wereld vernieuwen. Met de dood van Jezus leek er een abrupte einde te komen aan een veel belovende toekomst. Ze dachten dat het einde van alle beloftes en dromen. Maar er kwam een verrassende wending. Hij was verrezen! Hun verdriet was veranderd in grote vreugde. 

Wij zijn ook zo vaak getroffen door verdriet door ziekte en onverwachte overlijden van een dierbare. Dan voelen we ook ons gebroken. Alles waarop wij ons leven gebouwd hebben en waarop onze leven gevestigd is blijkt in eens weg genomen te worden. Er is geen hoop meer, geen vreugde meer, geen toekomst, geen antwoord op onze vragen. In al die situaties en momenten kan het licht van verrezen heer ons leven verlichten en ook onze verdriet in vreugde veranderen. 

Wij kunnen zeggen, ‘ja de vrienden van Jezus zagen de verrezen Jezus en Zijn kracht was in hun werkzaam.’ Dat klopt, maar we kunnen ook dat in ons leven ervaren als wij dat licht in ons laten komen. Dan kunnen ook zeggen als apostel Paulus: “Wat zal ons scheiden van de liefde van christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Wij zegenvieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.” (Rom 8:35-37) 

Moge dit ook onze ervaring zijn. Wij wensen u allen Zalig Pasen. 

Pastoor James Gerald Joseph