De hartenkreet van een groepje ouders was duidelijk in het najaar van 2022. Wij willen onze school niet kwijt! Maar hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Waar begin je en hoeveel werk is het eigenlijk een school oprichten?

En zo schoten nog wel meer vragen door ons hoofd. Maar de werkgroep die 4 januari 2023 ontstond was ervan overtuigd dat met een gezonde dosis enthousiasme in ieder geval veel uitgezocht kon worden.

In zo’n voortraject heb je voor de buitenwacht nog niet zoveel te melden. Je zoekt uit wat de overheid verwacht, welke regels gelden, wat de politiek vind, wat de andere scholen vinden, hoe deskundigen er tegenaan kijken, wie je moet spreken om kennis op te doen, tijd vinden om te overleggen en ga zo maar door. Intensief maar interessant en uitdagend.
De eerste bevindingen hebben we 7 februari 2023 gepresenteerd. De conclusie van ons onderzoek was dat we moesten gaan voor een VMBO school op de locatie van de huidige school in Mill.

Daarbij is het essentieel dat de school een thuis moet zijn voor de leerlingen. Leerlingen moeten zich in balans kunnen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Het hoofd staat voor denken, rationaliteit, verstandelijk, begrijpen en weten. Het hart staat voor empathie, gevoelens, maar ook passie, beleving en gevoel. De handen staan voor praktisch, concretiseren en uitvoeren in de praktijk.

Daarnaast denken wij een plus te kunnen bieden door een onderwijsaanbod dat recht doet aan kinderen die beter praktijkgerichter, levensechter leren. Het bedrijfsleven zal daarbij sterk betrokken worden  in het onderwijsleerproces.

Ons initiatief is pas geslaagd als ouders en leerlingen over een aantal jaren in Mill en omgeving met trots kunnen zeggen “de VMBO-plus school is onze school”!