Die vraag hadden ook de initiatiefnemers van de nieuw op te richten school ‘Regionaal vmbo Peelrand’ en stelden die aan Stichting Myllesheem. Zij achterhaalde deze historie en streef hierover een interessant artikel.

De Stichting Myllesheem stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van de Millse gemeenschap en haar bevolking, haar bodem, haar geschiedenis en haar volksgebruiken. De Stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, fotomaterialen, overleveringen en volksverhalen.

Hieronder deel 1 van in totaal 3 delen die de komende weken gepubliceerd gaan worden. Kunt u niet wachten tot het volgende deel? De volledige versie is terug te lezen op de website van de stichting.

Huishoudschool / LHNO

Om het katholiek meisjesonderwijs te stimuleren, stelden notaris Augustinus Verstraaten en zijn vrouw Johanna Maria Fock in 1871 hun huis en grond aan de Burgemeester Verstraatenlaan ter beschikking. (Foto linksboven) Op 6 maart 1871 begonnen zusters Franciscanessen uit Gemert hier een klooster, een lagere school en een bewaarschool (kleuterschool). In 1871 was de naam van de straat nog Gasthuisstraat.

Kinderen waren destijds tot hun veertiende leerplichtig en er waren weinig meisjes en jongens die na de lagere school doorstroomden naar middelbaar onderwijs. Men moest hiervoor naar kostschool of naar dagscholen in Uden, Boxmeer of Nijmegen. Daarom werd er aan de lagere school door de zusters Franciscanessen voor meisjes een zevende en achtste klas toegevoegd waar taal-, naai- en kooklessen werden gegeven. In de volksmond werd dat al de huishoudschool genoemd. 

In de jaren voor de tweede wereldoorlog werd landelijk het VGLO (Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs) gestart. Door de komst van het VGLO hoefden het zevende en achtste schooljaar niet meer door de lagere scholen te worden verzorgd. In Mill waren er boven de kleuterschool aan de Julianastraat enkele VGLO-klassen voor meisjes. Het vakkenpakket kwam overeen met dat van de huishoudschool en daarom bleef de naam huishoudschool in gebruik.

Overigens werden tijdens de mobilisatie soldaten ondergebracht boven de kleuterschool en werd er geen onderwijs gegeven.

1937-1969 Julianastraat

Door toename van de bevolking werd in 1937 aan de Julianastraat een nieuwe kleuterschool gebouwd (foto links onder).

De huishoudschool was tot 1969 boven de kleuterschool ondergebracht. Wanneer de huishoudschool naar de Julianastraat is verhuisd, is helaas niet bekend.

Vanwege ruimtegebrek werden in 1966 ook lokalen gebruikt van de voormalige jongensschool in de Hoogstraat. Met de komst van de Mammoetwet in 1968 veranderde de naam huishoudschool in Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs (LHNO).

1969-1984 Langenboomseweg

In 1969 is het LHNO verhuisd naar nieuwbouw aan de Langenboomseweg; de naam van de school werd Maria ten Hove (foto rechts onder).

In 1970 had het LHNO een 3-jarige praktische en  theoretische richting. In 1975 werd dat 4-jarig.

Tijdens deze periode werd de voormalige jongensschool aan de Hoogstraat ook nog gebruikt voor het LHNO-onderwijs, samen met de LTS.

1984-heden Langenboomseweg

In 1984 is er een samenwerking tussen het LHNO en de LTS gestart en in 1987 werd die samenwerking uitgebreid met de Mavo. Door deze samenwerking ontstond scholengemeenschap ’t Raamdal.

In 1992 is het LHNO met andere vormen van lager beroepsonderwijs opgegaan in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). 

Op 1 augustus 1993 fuseerde ’t Raamdal met 4 andere scholen voor voortgezet onderwijs in Cuijk en Grave en veranderde de naam in het Merletcollege.

In 1999 is landelijk het VBO met de Mavo samengevoegd tot het VMBO (foto rechts boven).

Met dank aan dhr. Arno van Hout van Myllesheem en dhr. Hans Hermsen voor het beschikbaar stellen van de prachtige historische foto’s.