In de nabije toekomst kunnen veel mensen niet zomaar gaan wonen, waar ze graag willen wonen. Dat geldt voor starters, jonge gezinnen, één persoonshuishoudens en voor senioren. Bovendien wonen familie en vrienden tegenwoordig vaak verder weg.

Gezien deze toekomst wordt het voor de mensen steeds belangrijker om af en toe een beroep te doen op mensen uit hun directe omgeving. Daarom zijn de Voorzorgcirkels zo in opkomst in Noord-Brabant. 

Diverse dorpen in het Land van Cuijk zijn er al mee begonnen, ieder op hun eigen manier. Ook in Sint Hubert zijn er een aantal mensen die dit initiatief hebben opgepakt. Dat zijn Netty Schuurmans, Truus van Bakel, Wilma Rongen-Derks en Trudy van den Broek.

Voorzorgcirkel

Een voorzorgcirkel bestaat uit een groep mensen die op loop- of fietsafstand bij elkaar wonen. Deze groep is bereid om, indien nodig, elkaar te helpen met hand- en spandiensten. Denk daarbij aan incidentele hulpvragen, zoals: een schilderijtje ophangen, een kliko buiten zetten voor iemand die ziek is, ondersteuning in de digitale wereld of simpelweg een praatje maken. Het doel is dat alle mensen in een straat of deel van een wijk, mee kunnen doen. En leeftijd speelt hierbij geen rol. Iedere groep heeft 2 verbinders die vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

HulpNet Sint Hubert

De werkgroep in Sint Hubert wil graag accent leggen op álle bewoners in zo’n afgebakende omgeving. De groep heeft ook bewust gekozen voor de naam HulpNet, een netwerk van mensen die elkaar willen helpen. Een netwerk ván en vóór jong en oud. Want ook jonge mensen kunnen hulpvragen hebben, bijv. om in noodsituatie de buurkinderen op te vangen.

‘Noaberschap’

Van oudsher bestaat er natuurlijk al lang een dergelijke vorm van ‘noaberschap’, maar de laatste jaren is onze maatschappij toch wel wat individualistischer geworden en we kennen elkaar niet meer allemaal in de straat. Dat maakt de afstand om hulp te vragen wat groter. Ook door de Corona-periode zijn relaties weer wat op een lager pitje komen te staan.

HulpNet Sint Hubert wil op deze manier een bijdrage leveren aan de dorpse samenleving. Een samenleving waarin ieder die dat wil de gelegenheid heeft om op een ander een beroep te kunnen doen.

Coördinatie en ondersteuning

De werkgroep wil de coördinerende taak op zich nemen om diverse HulpNetten in Sint Hubert op te zetten. In het begin wordt de groep daarbij ondersteund door een deskundige van Sociom, Joyce van den Hoven. En wie weet, ontstaan er op den duur als vanzelf meer HulpNetten in Sint Hubert, die allen een eigen gebied betreffen en aan de naam HulpNet een eigen naam kunnen toevoegen voor de herkenbaarheid. De naam ‘HulpNet Sint Hubert’ staat dan voor de overkoepelende organisatie. 

Pilot

In augustus wil HulpNet Sint Hubert een begin maken met een pilot, een experiment om het uit te proberen. Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de betreffende bewoners. Wanneer er meer informatie hierover is, wordt dat zeker weer gepubliceerd. 

Dwarsverbanden

We willen regelmatig in Sint Hubert ons oor te luisteren leggen bij de Dorpsraad en bij De Zorgschakel om te kijken in hoeverre we elkaar van dienst kunnen zijn en of we bij elkaar nieuwe ideeën op kunnen doen. Dit alles met als doel om samen te zorgen voor een sterke, sociale structuur in Sint Hubert.

Informatie

Natuurlijk zijn er nog veel vragen hierover te stellen en is in dit artikel lang niet alles verteld. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Netty Schuurmans (06-57 34 28 37) of Trudy van den Broek (06 - 44 30 14 10).