“Om de volgende stap te kunnen zetten hebben we 472 ouderverklaringen nodig. Hiermee geeft men aan dat men onze nieuwe school een goed idee vindt. Het betekent niet dat hun kind verplicht wordt om daadwerkelijk naar onze nieuwe school te gaan. Ouders kunnen straks nog altijd voor een andere school kiezen.”

Dat vertellen Lidia en Petra in De Neije Krant Podcast. Zij zijn samen met een enthousiaste groep ouders, docenten en anderen die iets met onderwijs hebben een initiatief gestart om een nieuwe kleinschalige VMBO-school voor Mill en omgeving te starten. In dit interview kijken zij terug op het hoe en waarom van het initiatief en noemen ze de stappen die nog gezet moeten worden. Maar het belangrijkste nu is vooral dat ouders van potentiële leerlingen in actie komen. Dat is namelijk de belangrijkste stap om hierna door te kunnen gaan. 

Een vmbo-school met een excellente status verdwijnt uit Mill door nieuwe plannen van het schoolbestuur. Dit zorgde vorig jaar oktober voor veel onbegrip en onrust onder ouders van huidige en toekomstige leerlingen. Ook de Dorpsraad Mill en het bedrijfsleven kwam in actie. Dit resulteerde begin dit jaar in een Burgerinitiatief en is inmiddels doorgegroeid naar het daadwerkelijk oprichten van een nieuwe school.

De nieuw opgerichte stichting “mbo-onderwijs Mill en omstreken” heeft onlangs de nieuwe school “Regionale vmbo Peelrand” ingeschreven bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Sinds 1 juli is het initiatief gepubliceerd op de site van DUO en kunnen ouderverklaring verzameld worden. Als alles volgens planning verloopt en er positief besloten wordt door de minister, kan de school in augustus 2025 starten.

472 ouderverklaringen lijkt heel veel, maar in ons voedingsgebied wonen bijna 13.000 kinderen in de leeftijdscategorie van 10 t/m 12jr waarvoor ouders een verklaring mogen afgeven. We hebben 236 ouderverklaringen nodig voor vbo-onderwijs, dit is vmbo basis en kader en we hebben 236 ouderverklaringen nodig voor de mavo, dit is de nieuwe leerweg vmbo (t/tg). Het voedingsgebied strekt zich globaal uit van Oss tot Nijmegen, Gennep, Overloon, Gemert, Veghel en alle woonplaatsen binnen deze cirkel.

“we willen graag dat ouders en kinderen in onze regio een keuze houden. Past mijn kind beter in kleinschalig onderwijs of is die grotere school een prima plek voor mijn zoon of dochter. Voorlopig heeft u (de komende 3 jaar) die keuze nog, maar in de toekomst niet meer. Dat willen we voorkomen. Helpt u mee?”

Ouderverklaringen

Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Dit gebeurt door middel van ouderverklaringen. U kunt onder de volgende voorwaarden een ouderverklaring afgeven:

  • U bent ouder of verzorger van een kind en beslissingsbevoegd
  • U kunt per kind 1 ouderverklaring afgeven
  • Uw kind valt in de categorie 10 t/m 12 jaar op 1 november 2023
  • Uw kind woont in het postcodegebied 5451 dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 15km van deze postcode
  • U hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund

Zie www.vmbopeelrand.nl of bezoek de speciale website van DUO: https://duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/.
U kunt met uw eigen DigiD inloggen bij DUO. U heeft ook het BSN nummer van uw kind nodig.

Podcast

Beluister het hele gesprek met Lidia en Petra via De Neije Krant Podcast. Dat kan via elke podcast-app en diverse podcastplatforms. Ook via de rubriek Podcast op www.inmill.nl is het gesprek te beluisteren. Techniek Thijs van den Heuvel en interview werd afgenomen door Corné Kremers.