Op dinsdag 5 september komen een aantal betrokken en bekwame dorpsgenoten bij elkaar om te bespreken hoe de dorpsraad en daarmee de leefbaarheid in Langenboom voor de toekomst te behouden.

Dat is juist nu van groot belang omdat de dorps- en wijkraden een cruciale rol spelen, nu de gemeente Land van Cuijk ‘kernendemocratie’ hoog in het vaandel heeft. De gemeente faciliteert, onder meer door middel van subsidies, de realisering van de in het kernenCV geformuleerde focuspunten https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/langenboom/default.aspx

Maar ook bij allerlei andere zaken die wij voor behoud en verbetering van de leefbaarheid van ons dorp van belang achten is een sterke, actieve en goed bezette dorpsraad noodzakelijk. Zoals bijvoorbeeld ter verbetering en verfraaiing van de openbare ruimte, de fysieke veiligheid, de toekomst van de kermis, de energietransitie in Langeboom.
Echter, door chronische onderbezetting komt de Langenboomse dorpsraad handen (en hoofden) te kort en kan het al het nodige, belangrijke maar ook leuke werk voor ons dorp niet meer worden gedaan.

Als ook jij je betrokken voelt bij de Langenboomse samenleving, ben je bij deze van harte uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van onze dorpsraad en wie daarbij een bijdrage of rol zou kunnen hebben.

Graag tot dinsdag 5 sept, 20.00 in de Wis. Graag even vooraf aanmelden bij Paul Vogels: 06 13565178 of Jan Meulepas 06 57222965.