In Sint Hubert is zaterdag 26 augustus in de Tamboerstraat het eerste HulpNet van start gegaan. Deze groep heet HulpNet Tamboerstraat.

HulpNet

Omdat nabuurschap vaak niet meer een vanzelfsprekend begrip is, wil HulpNet Sint Hubert daar meer aandacht aan besteden. Dit in navolging van de Voorzorgcirkels, die in Noord-Brabant op diverse plaatsen al opgezet zijn. 
Er is bewust gekozen voor de eenvoudige term HulpNet; een netwerk van mensen die elkaar in de straat of in de buurt kunnen helpen bij kleine, incidentele klusjes.

Organisatie HulpNet Sint Hubert

HulpNet Sint Hubert is in het dorp een overkoepelende werkgroep, die stapsgewijs probeert kleinere HulpNetten in verschillende straten of buurten van Sint Hubert op te zetten, als daar behoefte aan is. 
Telkens als er in het dorp een nieuw HulpNet bijkomt, krijgt dat HulpNet de naam van de buurt of de straat. 
Na zo’n oprichting houdt HulpNet Sint Hubert een vinger aan de pols om te zorgen dat alles op een zo goed mogelijke manier verloopt. Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van Sociom, de maatschappelijke instelling in het Land van Cuijk. 

Pilot HulpNet Tamboerstraat

De werkgroep is gestart met een pilot (experiment) in de Tamboerstraat te Sint Hubert. Deze groep heet dus ‘HulpNet Tamboerstraat’.
Afgelopen zaterdag 26 augustus was er een bijeenkomst voor alle bewoners uit die straat in De Jachthoorn. Truus van Bakel (werkgroep) en Joyce van den Hoven (Sociom) gaven daar tekst en uitleg. 
Op deze bijeenkomst hebben de bewoners van de Tamboerstraat kunnen aangeven wat hun mogelijkheden of talenten zijn om te helpen en waarbij ze misschien in de toekomst ooit hulp nodig zouden kunnen hebben. Dat laatste is natuurlijk niet altijd te voorspellen.

Verbinders 

Die informatie is voor de 2 verbinders uit de straat, zodat zij vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen en op die manier hulpvrager en hulpbieder met elkaar in verbinding kunnen brengen. Er wordt individueel gecommuniceerd via de telefoon of privé-app; er is geen groepsapp. 
Natuurlijk kunnen hulpvragers ook hun familie, vrienden en directe buurtgenoten gewoon blijven aanspreken.

Vervolg

De verbinders van HulpNet Tamboerstraat nemen nog contact op met de mensen uit hun straat die zaterdag verhinderd waren. Voor iedereen in de straat komt er nog een brief met alle informatie op een rijtje, zodat eenieder die daar behoefte aan heeft zich nog altijd kan aansluiten. Dat blijft altijd mogelijk. 
HulpNet Sint Hubert wil in de toekomst stapsgewijs meer van deze HulpNetten in het dorp gaan realiseren; al naargelang daar behoefte aan is.
De bewoners van de Tamboerstraat vonden dit nu in ieder geval een positief initiatief. 
Na ca 4-5 maanden wil HulpNet Sint Hubert met de verbinders van HulpNet Tamboerstraat evalueren hoe het tot dan toe verlopen is. 

Sociale structuur in het dorp

Op deze informatieve bijeenkomst was er een afvaardiging van de Zorgschakel aanwezig. Ook de Dorpsraad draagt dit initiatief een warm hart toe. Op deze manier dragen beide organisaties bij aan een sterke, sociale structuur in Sint Hubert.

Informatie

Wil je meer weten over de pilot van HulpNet Tamboerstraat in Sint Hubert, dan kun je contact opnemen met Truus van Bakel (tel. 06 - 29 42 36 71).
Wil je algemene informatie over HulpNet Sint Hubert, neem dan contact op met Netty Schuurmans (06-57 34 28 37). Wij staan je graag te woord!