Door Guus Fonteijn en Elly Meijnders - Het Platform Toegankelijk Mill heeft onlangs de resultaten van de inspectie campagne “Geef iedereen Ruimte” bekend gemaakt. Wij hadden hierover een gesprek met Toon Willems.

Guus: “Toon, jij was al in 1996 actief bij het Platform Gehandicaptenbeleid Mill voor hetzelfde onderwerp. We kregen van jou tijdens onze informatieavond de “Obstakel nota Mill Centrum” van jullie platform van februari 1997. Wat dacht jij toen de campagne werd aangekondigd? Die gaan opnieuw het wiel uitvinden?”

Toon grijnst naar ons: “Ik was toen een jaar of 50 en actief, maar meer in de lappenmand door reuma dan nu. Ik gebruikte veel de termen BTB wat staat voor Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Ik was toen heel fanatiek bezig met de toenmalige wethouder met overleg zelfs op provinciaal niveau, omdat de gemeente kleiner was dan nu. Ik vindt nu dat de gemeente Land van Cuijk te groot is voor lokale politiek! Nu vandaag de dag wordt er volop gebouwd in Mill maar de voorzieningen blijven uit ,bijvoorbeeld openbaar vervoer. Je komt Mill nog niet uit in het weekend, er rijdt dan geen bus. Allemaal leuk en aardig hoor die appartementen, maar je moet er wel ook kunnen winkelen”.

Guus herhaalt: “Ja maar Toon, wat ging er in je om toen je kennis nam van onze campagne?”

Toon: “Natuurlijk dat er niets is veranderd. Iedereen in een rolstoel ziet de obstakels. En die twee fietsrekken in de Hoogstraat, dat kan echt niet. Ik zag het wel allemaal maar mijn agenda zit te vol om me bij jullie aan te sluiten ik kan me niet overal mee bemoeien”. 

Guus bladert door het rapport uit 1997 en constateert dat er foto’s zijn die hetzelfde laten zien als de huidige foto’s. Hij zegt dat handhaving nu het hoofdpunt van het huidige rapport zal moeten zijn.

Toon: “Vroeger was het contact met de gemeente door de korte lijntjes niet moeilijk. Met deze grote gemeente Land van Cuijk zul je concreet een wethouder en dienstdoend ambtenaar aan je moeten binden. Het zijn toch 33 dorpen waar zij hun aandacht aan moeten geven”.

Elly: “Wij hebben op 20 september overleg met de wethouder en de behandelend ambtenaar in het gemeentehuis. Dan wordt ook het rapport met de titel “Je gaat het pas zien als je het door hebt” met als ondertitel “Het trottoir is van iedereen en hoort obstakelvrij te zijn” overhandigd. 

Dit rapport dient als een oproep aan de gemeente Land van Cuijk om daadwerkelijk effectieve maatregelen te treffen ter verwijdering van blokkades. Het is van essentieel belang dat mensen met een handicap en/of beperking, kinderen, ouderen - kortom, iedereen - volwaardig en veilig kunnen bewegen, deelnemen aan de samenleving en gebruik kunnen maken van de openbare ruimte.

Maar je hebt gelijk Toon, dat wij die mensen aan ons moeten binden, wellicht een regulier overleg met ze starten”.

Guus: “Wij gaan alle plekken die prioriteit hebben voor een oplossing de eerste twee jaar bewaken”.

Toon vult aan: “En je moet bij nieuwe projecten er bovenop zitten dat het goed gaat”.

"Neem bijvoorbeeld het geval van gemeente Oss, waar ze gebruikmaken van een scanauto. Daar wordt eerst een waarschuwing gegeven bij de eerste overtreding en pas bij de tweede overtreding volgt een boete. 

Het platform is echter van mening dat dit nu nog te streng en rechtlijnig is. “Ze vrezen dat mensen boos kunnen worden en we daardoor het platform het positieve imago zal verliezen. Volgens het platform zouden we ons niet alleen op handhaving moeten richten, maar ook op het vergroten van het bewustzijn," betoogde Guus.