Rens Hubers ontmoet 'Tegenliggers' tijdens zijn wandelingen en fietstochten. Hij maakt een praatje met hen en zet ze op de foto. Wie zijn die tegenliggers? Dat is regelmatig te zien in deze rubriek.

Tijdens een rondje Kuilen op zondagochtend kom ik Ellie en Frank van Lith tegen die met hun hond Senna ook een rondje maken. De Kuilen zijn hun ‘achtertuin’, waar ze in enkele minuten naartoe lopen vanuit hun boerenbedrijf aan de Sperwerstraat. Van Lith is natuurlijk bekend van de asperges die sinds 1984 ieder seizoen hun weg vinden naar vele klanten vanuit hun boerderijwinkel, maar bijvoorbeeld ook naar restaurants in de omgeving.

Frank en zoon Joost runnen samen het bedrijf, maar Ellie en dochter Elsemieke springen ook bij, met name in het aspergeseizoen. De familie van Lith vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk, wat bijvoorbeeld blijkt uit hun overstap naar scharrelvleeskuikens in 2012, wat hen het Beter Leven label met een ster van de dierenbescherming opleverde.

Joost zal het bedrijf gaan overnemen, zo is het plan, maar Frank en Ellie vinden het mooi als dat proces geleidelijk zijn weg vindt “want we genieten hier nog volop!”

Ellie werkte tot voor kort bij woonmaatschappij Mooiland in Grave, waar ze meestal lekker met de fiets naartoe ging. Na een dienstverband van bijna 47 jaar was het welletjes en geniet ze nu van haar welverdiende pensioen.

In hun spaarzame vrije tijd zijn Ellie en Frank actief met zingen bij Milloretti. Daarnaast is Frank actief betrokken bij het kerkelijke gebeuren in Mill en is hij voorzitter van een studiegroep voor pluimveehouders.

Over hun levensmotto hoeven Ellie en Frank niet lang na te denken: “Blijf trouw aan jezelf en je eigen waarden dat maakt je het meest gelukkig."

Rens Hubers