Donderdag 12 oktober presenteerde een klas leerlingen van het Udens College hun onderzoek over chillplekken op een bijzondere manier. Zij speelden een gemeenteraadsvergadering na, onder begeleiding van een oud-burgmeester.

De havo/vwo-klas deed mee aan een landelijk onderzoek over de verbetering van chillplekken voor jongeren voor het vak Aardrijkdskunde. Na een pleidooi over hun verbetervoorstellen, kritische vragen en overleg, is er gestemd. De leerlingen kozen voor twee verbetervoorstellen. De leerlingen gaan die ook in een brief aanbieden aan de gemeente Maashorst en Land van Cuijk. 

De 30 havo/vwo-leerlingen, van leerjaar 2, deden mee aan een landelijk onderzoek van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). De opdracht luidde: verzamel samen data over chillplekken/speeltuinen in de buurt, zet het op de kaart van Nederland en leer over het belang van participatie. 

Aardrijkskundedocente Evelien Naterop licht toe: “De 30 leerlingen zijn in groepen van twee hun eigen gemeente in gegaan en hebben hun chillplek onderzocht.” Zij stelden vragen als: Wat kun je hier doen? Wie maakt hier gebruik van of wie zou hier meer gebruik van willen maken? Welke aanpassingen zijn hiervoor nodig? “De bevindingen hebben zij in kaart gebracht via het Geo-systeem Arcgis.  Daar kwam een top 3 uit.” 

Nabootsen gemeenteraadsvergadering in de klas 

De docente bedacht de ‘gemeenteraadsvergadering’ om de uitkomsten te delen. Leerlingen konden namens een bedachte partij hun verbetervoorstellen inbrengen. Haar vader, Fons Naterop, oud-burgemeester van o.a. het Brabantse Wijk en Aalburg en Boxtel, begeleidde de vergadering. Dat deed hij via het BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en vervolgens besluitvorming. 

Was het begin wat onwennig voor de leerlingen, al gauw kon de oud-burgemeester de jongeren op hun gemak stellen. De docente vertelt: “De drie insprekers begonnen met een enthousiaste uitleg over waarom hun chillplek toe is aan veranderingen. De vier partijen hebben de insprekers verder bevraagd, onderling overlegd en gedebatteerd. Ze stelden mooie kritische vragen als: ‘Hoeveel gaat een nieuwe skatebaan kosten?’, ‘Wat hebben oudere mensen er aan dat er picknicktafels worden geplaatst?’.”

De uiteindelijke uitslag na de besluitvormingsronde leidde er toe dat zowel de chillplek in de gemeente Maashorst als in de gemeente Land van Cuijk zijn verkozen. “We begeleiden de leerlingen bij het schrijven van een brief aan de raad van deze gemeenten met hun plannen. Met als doel dat deze plannen/wensen ook echt in een raadsvergadering worden behandeld.” De leerlingen van de klas worden beloond met een bezoek aan het Geofort.

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) bestaat dit jaar 150 jaar. Redenen genoeg om groots uit te pakken voor het vak aardrijkskunde. Een van de activiteiten is het genoemde landelijk onderzoek, waaraan het Udens College besloot mee te doen. Door ‘jongerenparticipatie in de eigen leefomgeving’ ervaren leerlingen dat hun inbreng er toe doet en ze leren te werken met Geo-ICT.