De Ijzerbroekwerker in Sint Hubert (Foto: René & Peter van der Krogt) https://standbeelden.vanderkrogt.net

De gemeente Land van Cuijk is sinds 2016 betrokken bij het Geopark Peelhorst en Maasvallei in oprichting. Dit geopark heeft een uniek landschap met breuken in de aardkorst, wat heeft geleid tot horsten en slenken, en roestbruin ijzerrijk water dat uit de horsten komt, genaamd wijst (een uniek verschijnsel in de wereld!).

De breuk loopt dwars door de gemeente, waaronder door Mill en omgeving. In dit artikel lees je waar je de historische verschijnselen met eigen ogen kunt zien in Mill en omgeving.

Wat kun je van de breuk zien in de gemeente?

De gevolgen van de breuk zijn op verschillende plekken in de gemeente Land van Cuijk heel goed te zien. Vooral in de omgeving Mill en Sint Hubert kom je wat effecten tegen. 

Rondom Mill en Sint Hubert kun je zomaar je teen stoten tegen een brok ijzer. Heel bijzonder, want waar kom je dit als grondstof nog zomaar tegen? Ook kun je hier het ijzerhoudende water zien met de specifieke roestbruine kleur. 

Sint Hubert is koploper op het gebied van ijzererts. Dat werd er vroeger in de grond gevonden. Voor de landbouw was de ontginning een crime. De grond moest geschikt gemaakt worden maar was te drassig, waardoor grondbewerking (met paarden of machines) niet mogelijk was. Dit moest allemaal met de hand gebeuren.

In Sint Hubert staat het standbeeld ‘de ijzerbroekwerker’ voor de kerk. Dat is een directe link  naar het Geopark in  oprichting. De brokken ijzer die in de omgeving gevonden zijn liggen erbij. Broeksteen werd gebruikt als funderingsmateriaal, onder meer als fundering en in de muren van de kerk.

Overige breukplekken in de gemeente

Naast Mill en Sint Hubert kun je ook de watermolen in Oploo bezoeken, waar de beek een breuk kruist. In en rondom Wanroij kun je het ijzerrijke ‘roestige’ water bekijken, én broekstenen zien (brokken ijzeroer die als bouwmateriaal gebruikt werden).

Meer informatie over de breuken

De gevolgen van dit landschap hebben invloed gehad op de mens, cultuur, flora en fauna in het gebied. Het doel is daarom om dit gebied tot een UNESCO-gebied te maken. Het is namelijk belangrijk om dit bijzondere gebied te koesteren en voor toekomstige generaties te behouden. 

Meer weten over het Geopark i.o.?

Kijk op www.peelhorstenmaasvallei.nl of volg het Geopark op Facebook.