Foto: Cockie Kremers

Om uitvoering te kunnen geven aan de verschillende initiatieven voor natuur- en recreatiegebied De Kuilen Langenboom, heeft het college van burgemeester en wethouders een strategisch gebiedsdocument vastgesteld.

Het gemeentebestuur kiest voor een invulling waarbij natuur en recreatie elkaar versterken, passend bij de schaal van dit gebied. 

Volgens dit document komt er ruimte voor de gewenste natuurontwikkeling, waarbij een goede ontsluiting en parkeerplaats noodzakelijk zijn. Daarnaast is er aandacht voor de revitalisering van de bossen.

Het voormalige motorcrossterrein wordt gedeeltelijk omgezet naar natuur en er blijft binnen passende kaders ruimte voor (dag)recreatie. Stichting Ontdek Mill heeft hiervoor een plan ingediend. Het gaat om een activiteitenbos met een uitdagende mountainbikeroute. 

Verder wil het college inzetten op het behoud van het bestaande strandpaviljoen en strandbad. Evenementen met een hoog geluidsniveau zijn niet meer mogelijk. Wel blijft er ruimte voor kleinschalige evenementen met minder hard geluid, die passen bij de inrichting van het gebied. 

Voor de toekomst wordt onderzocht op welke wijze de kosten voor beheer van het strandbad, horeca en toezicht kunnen worden verlaagd en wat een passend toekomstbestendig horecamodel voor dit gebied is. 

Wethouder Mark Janssen - van Gaal: “Fijn dat na enige jaren de inrichting van De Kuilen verder kan worden vormgegeven. Officiële besluitvorming wordt onder andere via het vaststellen van het omgevingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Uiteraard betrekken we de omgeving bij de verdere planvorming. Wij zien dit proces met enthousiasme en vertrouwen tegemoet”.

Podcast

Beluister een gesprek over onder andere dit onderwerp met wethouder Mark Janssen van Gaal in De Neije Krant Podcast. Dit kan via alle podcastproviders en podcastapps. Ook in de rubriek Podcast op www.inmill.nl is dit gesprek te beluisteren.