Onlangs was Ivonne van der Horst van Stichting Eigen Kweek aanwezig in het podcast café van de Neije Krant om te vertellen hoe het staat met dorpsplan Langenboom. Aan de hand van een interview met Corné Kremers gaf ze daarop een toelichting. Hier hetgeen Ivonne zoal vertelde.

Dorpsplan Langenboom is eind 2018 gestart, met de aankondiging dat D’n Bens ging stoppen. We zijn dus nu bezig van 2019 tot en met 2023. De eerste drie jaren onder leiding van wethouder van den Boogaart in voormalig gemeente Mill en Sint Hubert, de laatste twee jaren onder leiding van wethouder Mark Janssen – van Gaal en wethouder Willy Hendriks – van Haren in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

In deze 5 jaren is er door heel veel clubs, speedboten, inwoners en gemeente gewerkt van idee naar besluiten (in gemeenteraad) en overeenkomsten (met gemeente, bouwers en onderzoeksbureaus). Alle voorbereidingen zijn nu klaar om afgetikt te worden. 

Is jullie eindplan nog steeds hetzelfde als het oorspronkelijke idee van 2019?

Ja, het idee was ooit “combineren = floreren”. We brengen 5 locaties terug naar 2 locaties: een kloppend dorpshart (in de kerk) en een verenigd sportpark (aan de bosrand). Dat is goedkoper, gezelliger en gemakkelijker te onderhouden. Aan dat idee is niets veranderd. 

Wel zijn er in de loop van de tijd heel veel verschillende ontwerpen geweest. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de meest duurzame en compacte bouwvariant te kiezen. Zo garanderen we in de toekomst lage exploitatielasten en realiseren we groene gebouwen. Goed voor klimaat en portemonnee. Voor het sportpark betekent deze visie dat voor nieuwbouw is gekozen en voor de kerk betekent deze visie dat voor inbreiding in plaats van uitbreiding is gekozen. 

Wat ook onveranderd is gebleven al die tijd, is de goede samenwerking tussen Stichting Eigen Kweek en alle clubbesturen, de steun uit het dorp, het geduld en de daadkracht en het bijzondere talent om voor elk probleem uiteindelijk toch een oplossing te vinden. Heel bijzonder. 

Op 1 januari 2022 startte de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wat betekende dat voor jullie?

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft eind 2021 groen licht gegeven voor Dorpsplan Langenboom. Dat was een goed maar ook een moedig besluit; we zijn immers een ambitieus burgerinitiatief en daar is landelijk nog niet veel ervaring mee. Gelukkig heeft het vertrouwen in de burgers gewonnen van de eventuele angst voor het onbekende. 

Dat besluit eind 2021 betekende dat de gemeente Land van Cuijk in 2022 met de uitwerking kon beginnen. Daarvoor werken we sinds die tijd nauw samen met een kernteam bestaande uit diverse ambtenaren en een projectleider. Maar voordat we samen met hen grote stappen konden zetten moesten we eerst met TCL en SES de indeling van het sportpark overeenkomen. Omdat beide clubs de lat hoog hebben liggen, is daar best veel tijd overheen gegaan.” T duurt ekkes moar dan hedde ok wa!! Ook moesten we in 2022 met alle clubs (dat zijn er ruim 20) het programma van eisen opstellen. Het duurde dus even voordat we met de nieuwe gemeente goed op stoom zijn gekomen. 

Je zegt dat je grote stappen hebt gezet met het kernteam. Waar moeten we dan aan denken?

Er zijn drie grote onderwerpen die met de gemeente moesten worden opgepakt: de bestemmingsplanwijziging voorbereiden, de samenwerkingsovereenkomst opstellen en de financiële verantwoording regelen. Daar zijn we in 2022 en 2023 druk mee geweest. We hebben daarbij kunnen rekenen op ervaren en gedreven ambtenaren. Ze houden er niet zo van als we hun namen noemen maar die erkenning hebben ze wel dubbel en dwars verdiend. Zonder hen zouden we in 2030 nog niet klaar zijn geweest. 

Is het allemaal zo ingewikkeld dan?

Daar kan ik volmondig JA op zeggen. Er zijn tientallen regels waar je rekening mee moet houden, er moeten tientallen onderzoeken worden uitgevoerd en alles moet tot achter de komma worden vastgelegd. In het begin vond ik dat allemaal erg vervelend en tijdrovend, maar in de loop van de tijd leer je accepteren en waarderen dat het erg belangrijk is dat de gemeente zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaat. Ik kijk daar nu genuanceerder tegenaan.

Wat je ook leert is om met alle en ieders belangen rekening te houden. Dat wil niet altijd zeggen dat iedereen even blij is met alle aspecten van het dorpsplan maar het wil wel zeggen dat ieders belangen op fatsoenlijke wijze worden behartigd. Ook dat is ingewikkeld maar wel zeer de moeite waard. 

Hoezo zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld, het dorpsplan is toch begrotingsneutraal?

Dat klopt grotendeels. De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft het dorpsplan om een aantal redenen ondersteund:

  • Combineren van voorzieningen is voor een kleine kern een slimme strategie.
  • Behoud van voorzieningen draagt bij aan allerlei maatschappelijke doelstellingen.
  • De exploitatiecijfers van het dorpsplan zijn goed (groene cijfers).
  • Het plan is grotendeels begrotingsneutraal gefinancierd.

Maar ook al is het grotendeels begrotingsneutraal gefinancierd, het is en blijft gemeenschapsgeld. Dus daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. 

Daarnaast zijn er 2 veranderingen die tot een andere begroting hebben geleid.  

De eerste is het aanpassen van de ontwerpen waar ik eerder over sprak. We hebben gekozen voor duurzaam en compact bouwen, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Voor dat prijskaartje moeten we overigens zelf oplossingen zoeken. Het zijn namelijk onze keuzes en dus ook onze verantwoordelijkheid. De gemeente hoeft daar niets in te betekenen.

De tweede verandering is dat - onder andere door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland - diverse grondstoffen veel duurder zijn geworden en in de afgelopen jaren zijn ook de arbeidskosten zeer fors gestegen. Dat leidt tot veel meer inflatie dan wij ooit hebben kunnen voorzien. Niemand heeft dat kunnen voorzien, zelfs de meest geleerde economen niet. Voor dat probleem hebben we de hulp ingeroepen van de gemeente.

Heb je die hulp gekregen?

De gemeenteraad neemt daar op 14 december een besluit over. Dat is dus al op hele korte termijn. Wij vinden dat natuurlijk enorm spannend, dat zal je wel begrijpen. We hopen natuurlijk op breed gedragen steun. Nu zijn de gemeenteraadsleden allemaal vertrouwd met de problematiek van kleine kernen en ze dragen de maatschappelijke belangen die bereikt worden met ons dorpsplan een zeer warm hart toe. Ook hoop ik dat ze ons inmiddels goed genoeg kennen dat wij voor onze eigen keuzes niet om geld komen vragen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Het gaat hier echt om overmacht. We vertrouwen daarom op een goede afloop. 

Bij het podcast cafe werd ook een dorpsplan voor Wilbertoord gepresenteerd. Wat vind je daarvan?

Heel goed natuurlijk. Ik denk dat elk dorp – vroeg of laat - actief de handen ineen moet slaan als ze de maatschappelijke voorzieningen in de toekomst wil veiligstellen. De oplossing is in elk dorp anders want de situatie is overal verschillend. Maar de rode draad zoals wij die hebben omarmd (combineren = floreren) zal bijna overal toepasbaar zijn vermoed ik. 

Heb je de nieuwe burgemeester, Mw. Moorman, al ontmoet?

Jazeker, ze heeft alle 33 kernen van gemeente Land van Cuijk bezocht dus ook Langenboom. Ik hoorde van haar en las dat ook terug in haar sociale media dat ze onder de indruk is van de manier waarop inwoners knokken voor hun dorp en met name voor (behoud van) fijne gemeenschapshuizen. Erg goed natuurlijk dat ze dat heeft opgepikt en waardeert. 

In Langenboom heeft ze onder andere een bezoek gebracht aan De Kuilen, de Kerk en het sportpark. Daarna hebben we gezellig afgesloten bij het Glaslokaal onder het genot van een hapje en een drankje. Een plezierige bijeenkomst en een hartelijke vrouw. 

Er is erg hard gewerkt door jullie en door de gemeente aan dit dorpsplan. Hoe verklaar je die enorme werklust?

Kijk, allereerst is er een democratisch besluit genomen eind 2021 in gemeente Mill en Sint Hubert, dat moet worden uitgevoerd. Maar dat is de zakelijke uitleg. Er is ook een warme uitleg en die gaat veel meer over hoop, samenspel tussen gemeente en inwoners, trots op kleine kernen en verschil willen maken. Ik ben ervan overtuigd dat elke inwoner van een klein dorp, maar ook elke politieke partij, elke ambtenaar, elke wethouder en onze burgemeester voor daden willen gaan. Het goede willen doen en iets willen neerzetten en nalaten. En daar hoort bij dat je je nek moet durven uitsteken. Je hoort mij niet zeggen dat ons plan perfect is, maar dapper, duurzaam en noeste dorpskracht is het wel. Dat plan verdient dat het wordt uitgevoerd en in 2026 grandioos wordt geopend. Die spirit voel je bij ons, in het dorp en bij de gemeente. Mooi toch!