Foto: Guus Fonteijn

Samen hebben Elly Meijnders van het Platform Toegankelijk Mill en wethouder David Sölez van de gemeente Land van Cuijk op maandagmiddag 18 december een begin gemaakt van een communicatie campagne om de trottoirs in Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord obstakelvrij te houden.

Groeipapier

De gemeente heeft in samenwerking met het Platform een kaartje ontwikkeld om de inwoners die het trottoir blokkeren op een positieve wijze, door middel van een groeipapier, te benaderen. Het platform en de gemeente zien kansen om de inwoners te inspireren hun gedrag aan te passen. De titel van het groeipapier luidt, “wij zien groeikansen” met de tekst: “Voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking geven obstakels op hun pad vaak ongemak. Soms is het zelfs een onneembare hindernis. Help je voortaan ook mee de route toegankelijk en veilig te houden?” Vanaf januari zorgt het Platform voor verspreiding van het groeipapier. 

Bloemen

In het groeipapier zitten zaden van bloemen. Als het papier in een pot met aarde geplant wordt of buiten uitgestrooid wordt, composteert het papier en blijven de zaden achter. Elly Meijnders van het Platform is blij dat ze samen met de wethouder het begin van de campagne mocht aankondigen. Zij overhandigde eerder op 20 september het rapport "Je ziet het pas als je het door hebt" aan wethouder Sölez. De gemeente ziet het rapport als een stimulans voor gezamenlijke actie en benadrukt het belang van toegankelijke trottoirs voor alle inwoners. 

Knelpunten aanpakken

De gemeente is gestart om de knelpunten en obstakels daadwerkelijk op te pakken en om toekomstige knelpunten te voorkomen. De bedoeling is om knelpunten door middel van een pilot in Mill op te pakken. Hiervoor zal er ook een ambtelijk traject worden opgestart. Daarbij wordt met name gekeken naar aanpassing van het ‘Handboek openbare ruimte’. Hierin staat aangegeven waar een ontwerp in de openbare ruimte aan moet voldoen.   

Gezamenlijke aanpak groenbakken met van Kaathoven

Het Platform toegankelijk Mill heeft inmiddels met Van Kaathoven afvalinzameling, het bedrijf dat de groenbakken in het Land van Cuijk ledigt, de eerste stappen gezet om een bewustwordings- en communicatiepilot te starten. Doel is om de blokkades van trottoirs door groenbakken duidelijk te verminderen. 

Het Platform toegankelijk Mill is er van overtuigd dat de meerderheid van inwoners en werknemers welwillend is en onbedoeld trottoirs blokkeert. Het doel daarbij is om personeel van Kaathoven te informeren en instrueren over het belang van toegankelijke trottoirs, specifiek voor mensen met een rolstoel, blinden, slechtzienden, ouderen en gebruikers van een rollator. 

Handhaving

Gebrek aan handhaving door de gemeente Land van Cuijk kwam uit het onderzoek van het platform als een medeoorzaak van de blokkades op de trottoirs. Het gebrek aan handhaving maakt de overheid (mede) verantwoordelijk en ondermijnt niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de veiligheid van verkeersdeelnemers. Het platform gaat zich nader oriënteren hoe gerichte handhaving op plaatsen waar regelmatig de trottoirs geblokkeerd worden door auto’s, fietsen en andere obstakels, doelmatig aangepakt zou kunnen worden.