Met applaus werden twee leden toegevoegd aan het bestuur van de Dorpsraad Langenboom op 20 december. De nieuwkomers Anita Bastiaanssen en Irene van Lieshout brengen het Dorpsraadbestuur op volle sterkte.

Een luxe, want inclusief de vijf nieuwe bestuursleden die eind november werden toegevoegd telt het bestuur nu maar liefst negen bestuurders. En het mooie is dat de twee nieuwelingen zich meteen opwerpen om als duo te opereren bij het vrijwillig verzorgen van het secretariaatswerk. Natuurlijk kunnen hun medebestuurders zo’n prachtig aanbod niet weigeren en stemmen de zes aanwezige bestuursleden (Jacintha Vlek-Van den Hoek was verhinderd) in. De positieve flow zette Ralf Köhne aan om zijn interesse voor het penningmeesterschap bekend te maken. Ook dat viel in goede aarde bij Jessy Hendriks, Wim de Jong, Gerald Willemsen, Jan Meulepas en voorzitter Paul Vogels. Daarom gaat het fors uitgebreide bestuur zich de komende periode buigen over de nieuwe rolverdeling, het bij de tijd brengen van de website en de bereikbaarheid van de Dorpsraad Langenboom. Dit gebeurt dit natuurlijk in goed overleg met de huidige penningmeester/websitebeheerder Tiny Sommers.

Meulepas en Vogels benadrukken dat ze nu met een gerust hart hun bestuurstaken af kunnen gaan bouwen richting zomer 2024. “Ik ben super tevreden met deze ontwikkelingen”, bekent Meulepas. “Een half jaar geleden had ik er een hard hoofd in of we de continuïteit voor de Dorpsraad konden waarborgen. Nu zitten we heel anders in de wedstrijd en staat er een energieke en gemêleerde groep Langenbomers die zich samen inzetten voor de leefbaarheid en toekomst van ons dorp.” Vogels vult hem gretig aan: “Het mooie is dat er verschillende mensen belangstelling hebben getoond om commissiewerk te willen doen als dat bij hun interesse past. Ze zitten als het ware op de bagagedrager van het nieuwe bestuur. Prachtig!”

Één spreekbuis voor woningbouw

Een inhoudelijk agendapunt was de toekomstige woningbouw in Langenboom. Als afgevaardigde van de werkgroep met vier bezorgde inwoners van Langenboom lichtte Patricia Verstraten het proces van hun actie die in 2022 begon toe. Dat is volgens haar niet onder de vlag van de Dorpsraad Langenboom gebeurd vanwege de bestuurderskrapte. “Na plan D’n Bens lag er geen concreet plan meer om in ons dorp woningen voor onder meer starters, ouderen en sociale huur te bouwen. Dat is ongewenst. Daarom zijn we met verantwoordelijk wethouders en de gebiedsmakelaar een rondje door Langenboom gaan fietsen om te laten zien waar mogelijke ontwikkelingsgebieden liggen. Eind oktober 2023 heeft de gemeente haar visie opgeleverd. We zijn blij dat er nu iets op papier staat, maar inhoudelijk willen we toch nog wel een reactie gaan geven.”

Voor de communicatie naar de gemeente Land van Cuijk klopt de werkgroep bij de Dorpsraad aan. “Dat is het geijkte pad om meer aandacht te krijgen voor woningbouw in Langenboom”, licht Verstraten toe. “We willen plannen in versnelling brengen en perspectief scheppen voor woningbouw en zelfbouw. Daarnaast is het wenselijk dat vanuit het bestuur iemand aanhaakt bij de werkgroep woningbouw Langenboom, om de goede communicatielijn naar de gemeente in te richten.” 

Als nieuwbakken bestuurslid meldt Jessy Hendriks zich spontaan aan. “Het veilig stellen van woningbouw in ons dorp heeft me altijd geïnteresseerd en daar wil ik mijn steentje graag aan bijdragen.”

De volgende openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is op woensdag 24 januari 2024 om 20.00 uur in De Wis.

Meer info?

Ga naar www.dorpsraadlangenboom.nl.