Rens Hubers ontmoet 'Tegenliggers' tijdens zijn wandelingen en fietstochten. Hij maakt een praatje met hen en zet ze op de foto. Wie zijn die tegenliggers? Dat is regelmatig te zien in deze rubriek.

Op zondagmiddag ontmoet ik bij de Kuilen 4 vrolijke dames. “Nee, wij komen hier niet vandaan. We verblijven daar in het vakantiehuis.”

Dat vakantiehuis aan de Kuilen is het ouderlijk huis van de familie Kremers, in Mill beter bekend als de familie “de Mos”.

Ik vraag of de dames in de krant willen met foto en een verhaaltje. “Nou, kom maar eens mee want wij hebben wel een verhaal”, zegt Conny, de ‘mater familias’.

Connie, Mirjam, Carla en Karin gaan al 32 jaar in januari een weekend op stap. En dat is altijd een weekend van wandelen, spelletjes, goeie gesprekken, heel veel lachen en goed eten en drinken.

De dames leerden elkaar kennen als leerkrachten op een school voor speciaal onderwijs in Alverna. “Die school bestaat al lang niet meer”, zegt Mirjam, “en na de sluiting van de school gingen we allemaal onze eigen weg, maar we bleven altijd contact houden.”

“Werken in het speciaal onderwijs is fantastisch mooi, maar ook pittig”, zegt Conny.

“Onze manier van werken was uniek”, vult Karin aan. “Ja, wij stonden altijd voor elkaar klaar, zegt Carla.

Normaal gesproken zijn er nog enkele andere oud-collega’s bij maar door omstandigheden kon dat nu niet.

De dames vinden het prachtig hier in hun natuurhuis aan de Kuilen dus ze genieten zichtbaar, een vrolijk stel!

Rens Hubers