Enige tijd geleden werden we verrast door een persbericht over het vastgestelde strategisch gebiedsdocument De Kuilen. Verrast omdat we een door de gemeenteraad vastgestelde visie hebben en er nu een strategisch gebiedsdocument bijkwam waarvan de status onduidelijk was.

En wij waren niet de enige die verrast werden, ook organisatoren en beheerders in het gebied werden verrast. Een deel van deze verrassingen is in gesprekken door de gemeente en wethouder ondertussen weggenomen. Voorkomen van deze verrassingen door meer en beter met de omgeving om tafel te gaan zou beter zijn geweest, maar ik hoop en verwacht dat dit in de toekomst beter gaat.

We hebben over de status en inhoud van het strategisch document mondelinge vragen gesteld. Naar aanleiding hiervan is het openbaar gemaakt en te vinden op de website van de gemeente bij de commissie omgeving van 22 februari.  

We willen meer duidelijkheid krijgen over een aantal verschillen die er volgens ons zijn tussen de vastgestelde visie en het strategisch document. Een belangrijk uitgangspunt van de visie is dat de kosten en baten van het gebied zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht om het gebied (financieel) duurzaam en robuust te maken voor de toekomst en minder afhankelijk van jaarlijkse begrotingen. Ook de openbare en gratis toegang tot het strandbad is een belangrijk uitgangspunt. 

Bij de vaststelling van de visie werd hierbij vooral gedacht aan het benutten van kansen en genereren van opbrengsten om de kosten te kunnen dekken. In het strategisch document gaat de aandacht met name naar het verlagen van kosten, bijvoorbeeld door het strandbad te verkleinen. Een andere besparing die onderzocht kan gaan worden is het verlagen van de beheerskosten voor het strandbad, horeca en zwemtoezicht in het gebied. Wij zien liever dat niet alleen naar het verlagen van kosten gekeken wordt maar zeker ook naar het benutten van kansen.

Daarom willen we vasthouden aan de vastgestelde visie op De Kuilen. De mogelijkheden en kansen binnen de draagkracht van het gebied gebruiken om het duurzaam te behouden, waarbij iedereen er op zijn of haar manier van kan genieten. Van rustig met een gezin onder het wakend oog van een strandwacht het strand en water gebruiken, een ronde wandelen rond De Kuilen, koffie drinken op het terras, genieten van de natuur of het bezoeken van een jaarlijks festival of andere activiteit. Ieder op zijn of haar eigen manier genietend van de mogelijkheden van De Kuilen.

Marcel van den Elzen
Team Lokaal