Ben jij je bewust van de impact van reacties op sociale media? Met deze vraag heeft Stichting ooOdrie uit Mill samen met Stijn Vos, student van de opleiding av-specialist/ filmmaker Willem 1 College in Den Bosch een voorlichtingsfilm gemaakt.

Reacties op berichten van publicaties met nieuws over dodelijke ongevallen hebben een enorme impact op nabestaanden en betrokkenen. Elke dag zijn er reacties te vinden op sociale media die geen enkele vorm van empathie in zich dragen naast het leed wat er al is, in volle omvang een hard oordeel leggen op de pijn en het verdriet bij de nabestaanden. Een oordeel met de kenmerken van ondoordachtheid, bruutheid en gevoelloosheid. Ook als de politie nog geen uitsluitsel heeft over de toedracht van een ongeval weten lezers van sociale media breed uitgemeten een analyse te geven over wat er gebeurd is met uitlatingen die meer dan ongenuanceerd zijn.

Iedereen, ik, maar ook jij kunt vandaag of morgen slachtoffer, nabestaande of zelfs veroorzaker worden. In een passage van de film zie je hoe je niets vermoedend de dag aanvangt en jouw leven in a split second een ingrijpend andere wending kan nemen. Vanaf dat moment verlies je alle grip en is niets meer hetzelfde, dat wordt het ook niet meer. Vlot neergezette aannames en oordelen op Sociale Media vragen om bewustwording waarin de schrijver dient te beseffen dat met slechts een enkele ondoordachte reactie het leed bij nabestaanden diep raakt.

De film, te zien in de rubriek Video op inmill.nl, geeft de essentie aan van bewustwording waarin de boodschap volstrekt helder is. In december 2023 is de film opgenomen in Mill met medewerking van Marianne van Hal, Harm Daverveld en Jan Volleberg, wijkagent Cyril en familieagent Land van Cuijk Jan. 

Stichting ooOdrie, die in de basis een luisterend oor heeft, heeft meerdere pijlers waaronder voorlichting, bemiddeling en herinnering. Een bermmonument anders als de meesten van ons kennen heeft het kenmerk van een persoonlijk karakter. Het eerst bermmonument wordt binnenkort geplaatst.

Albert Roelen: “Een Crowdfunding actie zou onze Stichting enorm helpen onze visie en ontwikkelingen in al zijn kracht neer te zetten, een gezicht te geven van existentiële waarde voor nabestaanden waardoor wij de mogelijkheden krijgen de noodzaak van ons werk verder te exploiteren.” Hierover verschijnt ook binnenkort de informatie in De Neije Krant. “Het ontstaan en oprichten van de Stichting ooOdrie is het gevolg van het dodelijke verkeersongeval van mijn dochter Maaike. In ons werk vertegenwoordigd verdriet en onmacht de kracht van onze inzet en liefde om haar symbolisch het licht te laten zijn voor diegenen die hetzelfde lot ervaren.”

Hoe nu verder? 

Zowel het persoonlijke als maatschappelijke aspect zijn van belang voor complete beeldvorming om doelstellingen te verwezenlijken. Bewustwording zoals de boodschap weergeeft maar ook de mogelijkheid om bemiddeling in te zetten waarin nabestaanden en de veroorzaker elkaar zouden kunnen treffen, begripvol en troostend. Maatschappelijk gezien kunnen dergelijke gebeurtenissen in de gemeenschap flink inslaan. Zowel emotioneel als in kritische vragen en opmerkingen. 

Van micro tot macroniveau, van dorp, stad en land, is het gedrag, het uitspreken van oordelen op sociale media toe aan bewustwording zoals de kernboodschap van dit artikel laat zien. Publiekelijke uitlatingen met het effect van kopieergedrag vragen om bewustwording en een mentaliteitsverandering.

Hoe nu verder kent meerdere vragen en thema's waarin het benoemen en uitdragen daarvan, een groter draagvlak zal krijgen om de Stichting als breed platform toegankelijk te laten zijn.

Meer weten? Zie www.ooOdrie.nl.