Afgelopen vrijdag 1 maart nam Jo Buts tijdens een gezellige lunch afscheid van een aantal activiteiten, die hij al sinds 20 jaar bij Welzijn Ouderen Mill als vrijwilliger uitvoerde.

Jo is 81 jaar en samen met zijn vrouw Riekie staat hij nog volop in het leven en genieten ze er met volle teugen van. Ze wonen al 55 jaar in de Molenstraat en beiden vormen ze een wezenlijk onderdeel van de Millse gemeenschap, mede door hun vrijwilligerswerk. “Als ik niet weet, waar mijn vrouw zit, is ze in de Aldenhorst”, zegt hij met een glimlach. 

Jo begon zijn loopbaan als elektrotechnisch monteur en later was hij beheerder van o.a. de voormalige Concertzaal in Mill. 

Bij Welzijn Ouderen Mill was Jo betrokken bij veel werkzaamheden. Zo was hij samen met anderen verantwoordelijk voor de berichtgeving in De Neije Krant. Hij weet zich nog te herinneren, dat hij in de beginperiode de aangeleverde informatie uittypte op de computer en deze per diskette overhandigde aan de redactie. Ook zette hij zich sinds 15 jaar in voor het coördineren van de sociale alarmering, een systeem, waarbij iemand via een zendertje hulp kan inroepen bij nood, zoals bij een val. Dit is ook één van de vele diensten, die Welzijn Ouderen Mill aanbiedt. Jo heeft hiervoor een geschikte vervanger geregeld, want hij wil het natuurlijk allemaal goed achterlaten.

Verder brengt Jo al 20 jaar voor Tafeltje-dek-je de maaltijden rond. “Ze zitten op je te wachten”, zegt Jo, als hij wil aangeven hoeveel voldoening dit werk hem geeft.

Ook fungeert Jo als chauffeur, als mensen zonder eigen vervoer bij de Senioren Hulpdienst een verzoek indienen om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor een controle gebracht te worden. Deze twee laatste werkzaamheden zal Jo nog blijven vervullen, want hij vindt het leuk werk en geniet van de sociale contacten met de mensen.  De slogan “Met elkaar, voor elkaar” is hier zeker van toepassing.

Het zit er bij Jo en Riekie in, zoals hij dat zelf noemt. Al jaren voordat ie met pensioen ging, sprak hij de wens uit om vrijwilligerswerk te gaan doen. Jo hielp op diverse terreinen mee bij Miko ’76, de korfbalvereniging, maar vooral zat ie in het onderhoud. Ze zijn altijd heel actief geweest in het dorp, want zijn stelling is “Zonder vrijwilligers draait er niets meer”. Ondanks dit drukke bestaan heeft Jo ook nog tijd voor hobby’s, namelijk het bouwen van technisch Lego en staat hij nog maar liefst 3 keer per week op de tennisbaan. Tenminste bij goed weer.

Zij grootste beweegreden om vrijwilligerswerk bij Welzijn Ouderen Mill te gaan verrichten, was dat ie iets wilde doen voor andere mensen. “Welzijn Ouderen Mill doet zoveel goeds voor de gemeente op allerlei gebied en is er voor iedereen.” Daar wilde Jo graag een bijdrage aan leveren en dat heeft ie altijd met heel veel plezier gedaan.

En nieuwe vrijwilligers zijn er altijd nodig. Op de vraag hoe Jo iemand enthousiast zou maken om bij Welzijn Ouderen Mill vrijwilliger te worden, is zijn antwoord duidelijk: “Kom erbij en ervaar hoe dankbaar mensen kunnen zijn!”.

Tekst: Marja Verheijen en Foto: Gerda Selten