Foto: Cockie Kremers

Momenteel vindt er een restauratie plaats van een van de ramen van onze Willibrordus kerk te Mill. Het betreft hier het grote glas in lood raam van de Mariakapel aan de marktzijde.

Door invloeden van het weer, de overlast van duiven maar ook door vandalisme was de raam dusdanig beschadigd dat repareren geen optie meer was. 

De enige mogelijkheid was totale restauratie, en dit geschied dus momenteel, vandaar dat het raam gedeelte momenteel is voorzien van hout plaatwerk. Het nieuwe glas in lood wordt meteen voorzien van een voorzet raam, zodat het geheel er voorlopig weer tegen kan. De totale restauratie zal enkele weken in beslag nemen en wordt uitgevoerd door de fa. Leenders uit Nijmegen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het restaureren van glas in lood van monumentale gebouwen de kosten bedragen een kleine € 15.000.

Locatieraad Mill