Foto: Rini Cornelissen

Op woensdag, 6 maart om 12.15 uur was er een aftrapmoment bij Myllesweerd. De gemeente Land van Cuijk en Van Kaathoven hebben op initiatief van het Platform Toegankelijk Mill elkaar gevonden om het ophaal- en terugplaatsingsproces voor groenbakken te proberen te verbeteren.

Symbolisch 

Ad De Kort senior adviseur Openbare ruimte (Circulair & cultuurtechniek) team Groen, natuur van de gemeente land van Cuijk, Elly Meijnders met leden van het Platform Toegankelijk Mill, onderdeel van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk en Roel Willemsen van Van Kaathoven, sloegen symbolisch de handen in elkaar om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Het platform is ervan overtuigd dat de meeste inwoners, evenals de werknemers van Van Kaathoven, goede bedoelingen hebben en niet bewust de toegang tot voetpaden willen blokkeren.

Om verbetering te bewerkstelligen, is het noodzakelijk om inwoners en werknemers optimaal te informeren over het belang van toegankelijke voetpaden, vooral voor mensen met een rolstoel, blinden, slechtzienden, ouderen en mensen die gebruik maken van een rollator. 

Gezamenlijk

Het is tevens belangrijk om de werknemers van Van Kaathoven goed te instrueren en gezamenlijk te onderzoeken of de huidige processen voor het ophalen en terugplaatsen van groenbakken verbeterd kunnen worden.

Gezamenlijke doelstelling:

  • Toegankelijkheid van de trottoirs verbeteren voor mensen in een rolstoel, blinden of mensen die gebruikmaken van een rollator.
  • Optimaliseren van het ophaal- en terugplaatsingsproces van groenbakken.
  • Verhogen van de tevredenheid van inwoners en de gemeente met betrekking tot de ophaal- en terugplaatsingsprocessen, verkeersveiligheid en waardering voor de werknemers van Van Kaathoven.
  • Implementeren van de resultaten van de pilot op termijn in de gehele gemeente Land van Cuijk.

Gezamenlijke uitwerking:

  • Tijdens de zogenaamde Toolbox-bijeenkomsten bij Van Kaathoven zullen de betrokken werknemers actief deelnemen aan het verbeteringsproces.
  • Er zal een duo-interview worden georganiseerd met Elly Meijnders van het platform en een werknemer van Van Kaathoven over het belang van de toegankelijkheid van trottoirs. TikTok-filmpjes en foto's zullen worden ingezet bij de communicatieactiviteiten en tijdens de Toolbox-bijeenkomsten.
  • Binnenkort zal met de verantwoordelijke ambtenaren van het groenbakkenbeleid van de gemeente Land van Cuijk, vrijwilligers van het Platform Toegankelijk Mill en verantwoordelijke leidinggevende van Van Kaathoven een eerste gezamenlijk overleg plaats vinden om na te gaan hoe de projectdoelstellingen in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Het gaat daarbij dan o.a. over de richtlijnen voor het ophalen en terugplaatsen van groenbakken, inclusief de knelpunten, de wet- en regelgeving, handhaving en gezamenlijke communicatieve activiteiten. 
  • Het Platform Toegankelijk Mill zal via berichten en activiteiten ervoor zorgen dat de inwoners worden betrokken bij het volledige verbetertraject.