Afgelopen zaterdag 9 maart is in het Aldendrielpark in Mill het beweegtoestel voor de kleinste parkbezoekers geïnstalleerd. Dit naar aanleiding van een initiatief van Stichting Aldendrielpark Mill, Stichting Ontdek Mill en het initiatief ‘Samen voor de buurt’ van Klomp Advies - de Regiobank in Mill (De Buurtzame Bank).

Het doel was een beweegtoestel in het park als ontmoetingsplek te creëren voor kinderen en (groot-)ouders om weer meer verbinding te maken tussen buurt- en dorpsgenoten. Ook is het een mooi alternatief voor de tijd achter de schermpjes thuis. 

Om het geld bij elkaar te verzamelen is er door de Regiobank een crowdfundingsactie en een loterij met prijzen vanuit het Ondernemers Collectief Mill opgestart. Tezamen met een donatie van het Postcode Loterij Buurtfonds is er meer dan 10.000 euro opgehaald. Dit enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat ook de gemeente Land van Cuijk bereid was het verschil met de kosten van het beoogde toestel te overbruggen en hiermee was de financiering rond. Proludic heeft gezorgd voor het ontwerp en levering van een prachtig klimtoestel met tunnel en glijbaan.

De voor-montage is uitbesteed aan Millsveld van Jelle Albers. Hier is een dagbesteding voor mensen die op jonge leeftijd met dementie of een ander niet aangeboren hersenletsel gediagnostiseerd zijn. Zij hebben daar een mooie werkplaats waar zij dit soort werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit is voor hen een mooie klus om meerwaarde te creëren voor de maatschappij. Zij zijn dan ook ‘Trots op het feit dat zij daar aan hebben meegewerkt en dat kinderen hier nu plezier aan beleven’. 

De realisatie in het Aldendrielpark is samen met de machines van Roel Weren en Jop Relou en de handen van diverse buurtgenoten gedaan. De buurtkinderen hebben het toestel ook al uitgebreid getest en de eerste nieuwe contacten zijn al ontstaan. Er hebben dus vele partijen en enthousiaste mensen samengewerkt die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Hiermee is het initiatief nu al geslaagd. 

Dit succes willen de initiatiefnemers binnenkort ook gaan vieren, dus er wordt nog een officiële opening gepland. Hierbij wordt ook een sponsorbord onthuld voor de vele gulle sponsoren. Stichting Aldendrielpark hoopt dat het Aldendrielpark aan de hoek Beerseweg en Schoolstraat in Mill bij nog meer mensen bekend raakt als een mooie recreatie- en ontmoetingsplek!

www.aldendrielpark.nl