In het rapport, uitgegeven door Platform Toegankelijk Mill, kwam de last van overhangend groen in en rond de tuinen van de bewoners in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord ter sprake.

Het platform roept de inwoners op om de overhangende heggen en struiken die de voetpaden blokkeren, tijdig te snoeien om de doorgang, c.q. de toegankelijkheid, van de trottoirs te verbeteren voor mensen in een rolstoel, blinden of mensen die gebruik maken van een rollator. 

Guus Fonteijn en Elly Meijnders spraken met Cees Berends ‘Garden Artist’ Mill. Deze is weliswaar nu met dik verdiend pensioen, maar heeft verstand van zaken, mede vanuit zijn vroegere bedrijf Cebe tuinen. Guus vraagt of Cees iets over zichzelf wil vertellen. Dat laat Cees zich geen tweede keer vragen.

Cees vertelt met verve: ”Ik heb het ondernemen mede vanuit mijn pa en ma meegekregen, beide uit grote agrarische gezinnen waar dagelijks flink aangepakt moest worden. Pa was fabrieksarbeider bij Van Hout in de fineerafdeling en was opgewerkt tot chef van die afdeling. Ma was coupeuse en verdiende in de oorlogsjaren een extra centje bij voor het gezin. Als kind had ik al interesse in de natuur, zo ook Pa die buiten zijn tijd op de fabriek altijd bezig was in de natuur, en met de moestuin voor het gezin alsmede tuinonderhoud en aanleg bij diverse personen en instellingen. Als jongen mocht ik regelmatig mee achter op de fiets om bij voornamelijk agrarische bedrijven zaden etc. aan de man te berengen. We woonden toen nog aan de Beerseweg in Mill, later zijn we verhuisd naar de Hoogstraat. Daar werd een winkel begonnen in diverse artikelen waaronder potterie, bloemen, zaden en planten, gerund door pa, ma en de kinderen. De winkel wordt inmiddels beheerd door een kleinkind van pa en ma. Later heb ik de studie lagere tuinbouwschool te Boekel en middelbare tuinbouwschool te Nijmegen afgerond”.

Guus: Wanneer begon je dan je eigen bedrijf?

Cees lacht naar ons: “Op mijn 22e ben ik getrouwd en een aantal jaren later heb ik het bedrijf van pa overgenomen en ben met 1 personeelslid gestart, het was toen eind 1975 “.

Elly: Je bent dus autodidact, dan heb je het ver geschopt.

“Ik had een hoveniersbedrijf met ontwerpafdeling opgebouwd, voor een architectenbureau moest je destijds via een zgn. ballotagecommissie verschijnen en dat ging mij te ver”, legt Cees uit. Hij vervolgt zijn betoog.

“Logisch nadenken, praktisch zijn bij aanvang van ontwerp, aanleg en uitvoering is een eerste vereiste. Ik ging vaak risico’s aan maar kocht ook kennis in, o.a. ontwerpen van mijn hand werden door een collega digitaal vertaald. Leren doe ik nog steeds elke dag. Een mooi project in Oezbekistan is me altijd bijgebleven, ik werd gevraagd voor een ontwerp voor een binnentuin, dat later, daar aangekomen, een grote tuin rondom een prachtig wit met marmer bekleed gebouw bleek te zijn. Hier is ter plaatse in overleg met partijen in enkele dagen een uitvoeringsplan incl. bestrating, verlichting, beregening en beplanting uitgevoerd. Opdracht mede via een graszodenbedrijf uit Limburg, maar ook plantmateriaal uit Nederland is daar geleverd en door mensen ter plaatse aangebracht, toen bij een temp. van ong. 30 gr.+. Al met al zeer indrukwekkend.

Guus: We kunnen wel uren naar je luisteren maar willen jouw mening weten over de overlast van overhangend groen in onze wijken. Wat is jouw advies? Wanneer en hoe kunnen we het beste snoeien?

Cees: ”Liguster, beuken en diverse coniferenhagen kun je nu nog snoeien, coniferen liefst eind april/begin mei of later eind augustus/begin september. In mijn beleving kun je hagen vergelijken met muren(tjes), dus groene levende muren. Probeer met knippen of snoeien hiermee rekening te houden. Daarom niet steeds breder en, afhankelijk van waar ze staan (buren etc.), ook niet hoger, de plaatselijke APV zegt daar vaak ook iets over of reglementen van een woningbouw coöperatie. 

Elly: Kun je fouten maken bij het knippen/snoeien?

Cees knikt: “Zeker wel. Wat je vaak ziet is dat knippen/snoeien betekent afknippen van een deel van de plant, struik of boom. Eén ding: zorg minimaal dat de oorspronkelijke vorm behouden blijft. Ook bij een haag of los struweel is de breedte van belang, zeker als die langs een openbaar trottoir, fietspad en/of rijbaan staan, het levert in veel gevallen slecht zicht en ergernis op, plus gevaar voor mens en dier. Knip of snoei ook niet bij temperaturen die hoger liggen dan min 5 gr. C. Invriezen kan dan worden voorkomen. Zorg altijd voor scherp gereedschap. Ben niet bang om te snoeien en zo ja raadpleeg een vakman of lees literatuur hier over”, aldus Cees Berends ‘Garden Artist’ Mill.