Deze week vertrokken Cees en Rob Berends, Noël van Uden en Roel Manders opnieuw naar Lviv in Oekraïne om er hulpgoederen af te leveren. Althans, de heren gaan wel maar het gros van de hulpgoederen gaat via een ander transport die kant op.

“De bureaucratie en het vele papierwerk wat erbij komt kijken om er spullen naar toe te brengen, maakt dat we het via officiele transporten laten verlopen,” vertelt Rob Berends. Samen met zijn vader Cees en stiefzoon Noël uit Mill was hij al vaker in Oekraïne om er hulpgoederen naar toe te brengen. Initiatief hiervoor kwam vanuit Roel Manders, een vriend van Rob.

Ondertussen hebben ze goeie contacten en zijn ze bevriend geraakt met verschillende inwoners in Oekraïne. Hierdoor weet men ook waaraan behoefte bestaat en welke goederen ze hier moeten verzamelen, kopen en versturen. “Komende week gaan we ernaartoe om vooral geld te brengen en onze vrienden en kennissen waarmee we regelmatig contact hebben te spreken en ze een hart onder de riem te steken.” 

In De Neije Krant Podcast is deze week een gesprek met deze 4 heren geplaatst. Ze vertellen hoe men betrokken is geraakt bij de oorlog en vooral het willen bieden van hulp. Maar ook hoe het is om daar te zijn en wat men er hoort, ziet en voelt komt aan de orde. De Neije Krant Podcast is te beluisteren via alle podcastproviders, apps en via de rubriek Podcast op www.inmill.nl.

Techniek van de opname was in handen van Thijs van den Heuvel, interview werd afgenomen door Corné Kremers.