In een tijd waarin de fragiliteit van ons ecosysteem steeds meer aan het licht komt, heeft de gemeente Land van Cuijk met trots haar Natuurvisie gepresenteerd. De gemeenteraad heeft de Natuurvisie afgelopen donderdagavond goedgekeurd.

Het is een visie over de relatie tussen mens en natuur, uiteraard met een bijpassend uitvoeringsprogramma. Een bijzonder document, want er zijn maar weinig gemeenten in Nederland die een Natuurvisie hebben.

Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit: "In een tijdperk waarin de wereld wordt geconfronteerd met grote ecologische uitdagingen, is het van essentieel belang dat we de betekenis van de natuur voor ons welzijn en onze toekomst grondig onder de loep nemen. Daarom ben ik blij dat veel mensen deze visie steunen."

Onmisbaar voor ons leven

De natuur is een onmisbare bron van leven en welzijn. Haar diverse ecosystemen voorzien ons niet alleen van vitale zaken zoals schoon water, lucht en voedsel, maar dienen ook als het fundament voor onze fysieke en mentale gezondheid. De natuur vormt een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks bestaan en het behoud ervan heeft een directe invloed heeft op onze levenskwaliteit.

Ondanks dat staat de natuur onder toenemende druk als gevolg van menselijke activiteiten. Klimaatverandering, ontbossing, vervuiling en verlies aan biodiversiteit vormen ernstige bedreigingen voor de ecologische stabiliteit van onze planeet, en dus ook van onze gemeente. Het is hoog tijd dat we deze uitdagingen met vastberadenheid en gezamenlijke inspanningen aanpakken om de natuur te beschermen voor huidige en toekomstige generaties.

Ruimte

"Natuurlijk zijn er ook knelpunten die gepaard gaan met onze natuurambities", vertelt wethouder Maas. "Onze ruimte is schaars. De natuur moet de ruimte delen met woningbouw, landbouw, economie, infrastructuur, mobiliteit en meer. In deze Natuurvisie hebben we vastgelegd wat we als gemeente van de natuur vinden en hoe we de komende jaren met de natuur en alle uitdagingen eromheen om willen gaan."

Participatie

Bij de Natuurvisie is niet alleen de gemeente betrokken, maar de visie is samen gemaakt met allerlei partijen en instanties. Denk aan milieuverenigingen, de agrarische ZLTO, natuurorganisaties en inwoners van de gemeente. Op deze manier is de natuur vanuit allerlei invalshoeken bekeken en samengebracht in een gezamenlijke visie.

Uitvoeringsplan

Aan de hand van deze Natuurvisie is ook een uitvoeringsplan gemaakt, waarin praktische stappen en maatregelen staan om de doelstellingen van de visie te realiseren. Met een scherp oog voor behoud en bevordering van de lokale natuurlijke omgeving, richt het plan zich op concrete acties om duurzaamheid, biodiversiteit en leefbaarheid te versterken. Wethouder Maas: "Alleen samen kunnen we hier succes in behalen!"

De Natuurvisie is te lezen via https://ons.landvancuijk.nl/meegedacht/natuurvisie.