René Schipperheijn (links) en Jan Kerstens (rechts)

29 inwoners van de gemeente Land van Cuijk kregen tijdens lintjesregen 2024 een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marieke Moorman reikte – in naam van Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen uit in de Weijer in Boxmeer.

Alle 29 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook René Schipperheijn uit Mill en Jan Kerstens uit Langenboom werden verrast met een lintje.

René Schipperheijn is 26 jaar als bestuurslid actief voor muziekvereniging Sint Willibrord en hij heeft samen met de overige bestuursleden ervoor gezorgd dat de muziekvereniging is uitgegroeid tot wat het nu is. Ook is hij vicevoorzitter van deze vereniging. Hij is 25 jaar bestuurlijk actief voor het Vierdaagse orkest. In 1997 begon hij als muzikant (fluitist) en 2 jaar daarna werd hij bestuurslid. Inmiddels is hij ruim 10 jaar de secretaris van het orkest. Daarnaast is hij ruim 2 jaar voorzitter van het Pop- en musicalkoor Voice Mill. Eveneens is hij sinds de oprichting in 2014 de voorzitter van het Ondernemers Collectief Mill. Verder is hij ruim 6 jaar lid van de werkgroep Samen Dementie Vriendelijk en 5 jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de dorpsraad in Mill.

Jan Kerstens is 30 jaar vrijwilliger bij Parkbeheer Langenboom. Hij begon als parkbeheerder en sinds 2015 is hij ook de coördinator van de parkgroep van vrijwilligers. Hij verleende als timmerman zijn medewerking aan verschillende klussen, zoals de bouw van een voer- hok en een afrastering en een dierenverblijf. Daarnaast is hij 30 jaar vrijwilliger bij de Parochie De Goede Herder in Mill. In 1994 heeft hij heel veel uren besteed aan de bouw van een nieuw parochiecentrum in de kerk. Eveneens is hij voor de Katholieke Bond voor Ouderen in Langenboom 20 jaar actief.

Mede namens het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van De Neije Krant en inmill.nl van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke onderscheiding!