Op maandag 17 juni heeft de gemeenteraad van Land van Cuijk de Woon(zorg)visie 2024-2040 unaniem vastgesteld. De prioriteit van de nieuwe Woon(zorg)visie is om voldoende woningaanbod te creëren voor woningzoekenden in de gemeente.

Daarvoor is de ambitie om 6.555 woningen te bouwen in de periode tot en met 2040. Er is vooral behoefte aan meer betaalbare huur- en koopwoningen. Bijvoorbeeld voor jongeren die een start willen maken op de woningmarkt en voor wie het huidige woningaanbod (financieel) niet haalbaar is. 

Corné Kremers ging namens LVCNieuws.nl in gesprek met wethouder Bouke van Vught over deze woonvisie. Dit om nog meer te horen over de details en wat precies de plannen zijn. In een verhelderende toelichting vertelde de wethouder over het ontstaan van deze woonvisie, de uitdagingen en hoe ook inwoners bij kunnen dragen aan het oplossen van de vraag naar woonruimte waarmee we ook in het Land van Cuijk te maken hebben. Techniek van de opname was in handen van Thijs van den Heuvel. 

Deze podcast is te vinden via alle bekende podcastproviders zoals Apple en Spotify. Ook staat deze in De Neije Krant Podcast, te beluisteren via de rubriek podcast of surf rechtstreeks naar www.lvcpodcast.nl.