De bouwsector heeft grote stappen gemaakt sinds de introductie van aanhangerkranen. Deze mobiele kranen zijn onmisbaar als je aan het werk bent in gebieden waar je normaal gesproken moeite hebt een kraan neer te kunnen zetten.

Aanhangerkranen zijn ideaal voor diverse hijsklussen op meerdere locaties. Het werken met zware machines brengt risico's echter met zich mee, waardoor strikte veiligheidsprotocollen essentieel zijn. In dit artikel bespreken we de nodige veiligheidsrichtlijnen om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Voordat werklui overgaan op het bedienen van een aanhangerkraan, moet er altijd een veiligheidscontrole worden uitgevoerd. Machinisten moeten controleren of de kraan technisch in orde is en vrij van mankementen. Daarnaast is het cruciaal dat de machinisten bevoegd zijn in en de nodige trainingen hebben gevolgd over het gebruik van kranen. De machinist is niet de enige die trainingen moet volgen. Alle werklui moeten ook op de hoogte blijven van de nieuwste veiligheidstechnieken en -regels zijn van belang voor alle teamleden die bij de werkzaamheden betrokken zijn.

Specifieke aandachtspunten bij het plaatsen van de kraan

Het juist plaatsen van een aanhangerkraan is fundamenteel om zeker te zijn van stabiliteit tijdens het bedrijf. Zorg ervoor dat de ondergrond hard en vlak is om ongelukken te voorkomen. Het gebruik van steunplaten kan helpen om druk te verdelen en een stevige positie te behouden tijdens het heffen van zware lasten.

Veilig laden en hijsen

Bij het laden van materialen op een aanhangerkraan, moeten de werklui altijd binnen de laadcapaciteitsgrenzen van de specifieke kraan te blijven. Overladen kan niet alleen schadelijk zijn voor de kraan, maar kan ook gevaarlijk zijn voor werkpersoneel doordat er een grotere kans op ongelukken is. Je moet altijd nauwkeurig de gewichten berekenen en deze gelijkmatig verdelen over de lading om ervoor te zorgen dat alles in balans blijft.

Communicatie tijdens hijswerkzaamheden

Goede communicatie tussen alle partijen op de werklocatie is essentieel. Het gebruik van handgebaren, walkietalkies of andere communicatiemiddelen helpt ervoor te zorgen dat instructies duidelijk worden overgebracht en onmiddellijk kunnen worden gevolgd zonder misverstanden.

Noodprocedures

In het geval van een incident is het belangrijk dat alle betrokken personen weten wat ze moeten doen. Duidelijke noodprocedures, waaronder evacuatieplannen en de locatie van verbanddozen, moeten bekend bij iedere medewerker. Periodieke oefeningen om deze noodprocedures door te nemen zijn ook cruciaal.

Het belang van onderhoud

Regelmatig onderhoud is van essentieel belang om ernstige mechanische problemen te voorkomen die kunnen leiden tot ongevallen. Een goed onderhouden aanhangerkraan is minder vatbaar voor storingen, wat direct bijdraagt aan een veiliger werkproces.

Het veilig werken met aanhangerkranen heeft veel omhanden: van voorbereiding tot uitvoering. Een aanhangerkraan huren of ander professioneel onderhouden apparatuur kan ook bijdragen aan verhoogde veiligheid op projectlocaties omdat deze moeten voldoen aan veiligheidsregels voordat deze beschikbaar zijn om te huren.

Dit alles draagt bij aan niet alleen het beschermen van projectmedewerkers maar ook aan het waarborgen van succesvol projectbeheer en geweldige eindresultaten.