Op maandag 17 juni heeft de gemeenteraad van Land van Cuijk de Woon(zorg)visie 2024-2040 unaniem vastgesteld. De prioriteit van de nieuwe Woon(zorg)visie is om voldoende woningaanbod te creëren voor woningzoekenden in de gemeente. Daarvoor is de ambitie om 6.555 woningen te bouwen in de periode tot en met 2040.

Er is vooral behoefte aan meer betaalbare huuren koopwoningen. Bijvoorbeeld voor jongeren die een start willen maken op de woningmarkt en voor wie het huidige woningaanbod (financieel) niet haalbaar is. 

Het afgelopen jaar heeft gemeente Land van Cuijk intensief samengewerkt met partners zoals woningcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars, inwoners, wijken dorpsraden en vele andere betrokkenen om te komen tot de visie die er nu ligt. De visie biedt een helder en toekomstgericht perspectief voor de woon(zorg)voorzieningen binnen onze gemeente voor de komende jaren.

Wethouder Bouke van Vught licht toe: “De vaststelling van deze visie markeert een belangrijk moment voor onze gemeente. Het is een document dat niet alleen onze ambities reflecteert maar ook de diverse behoeften en wensen van onze inwoners centraal stelt. Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid en waardevolle bijdragen van alle partners die hebben meegedacht en meegewerkt aan deze visie”.

Een van de betrokkenen is Robert Hellings van Cedrus Vastgoed: “De woon(zorg)visie van de gemeente Land van Cuijk benoemt verschillende ambities. Als marktpartij zie ik concrete kansen om hier ook daadwerkelijk invulling aan te geven. De goede richting die de gemeente inslaat met de opgestelde visie zetten wij daarmee graag direct om tot actie. De vereiste samenwerking met betrokken lokale partners die wordt benoemd onderschrijven wij volledig en kijken er naar uit dit samen te gaan doen”.

De nieuwe Woon(zorg)visie richt zich op het creëren van een evenwichtige woonomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Belangrijke speerpunten zijn onder andere:

Het woningtekort terugdringen: onze ambitie is om in elke kern extra woningen toe te voegen.

Een gevarieerd woningaanbod: Er is veel behoefte aan betaalbare en goedkope woningen. We nemen maatregelen zodat woningen ook voor langere tijd (niet alleen voor de eerste koper) betaalbaar blijven.

Alle kernen leefbaar en vitaal: We zetten in op een integrale aanpak om de leefbaarheid in wijken te verbeteren en tot een betere spreiding van kwetsbare groepen te komen.

Wonen met een zorgof ondersteuningsvraag: We gaan in op de huisvestingsopgave van meerdere zorgdoelgroepen. De grootste zorgdoelgroep is ouderen. 

Duurzame woningen en omgeving: We willen in 2045 klimaatneutraal zijn. We dagen ontwikkelaars uit om woningen en woonomgeving meer klimaatadaptief te maken en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. 

Ook de wijken dorpsraden hebben enthousiast meegedacht met het vormen van de visie. Hanneke van Keijsteren van dorpsraad Beugen: “Voor ons dorp (Beugen) is wonen een belangrijk onderwerp. We vinden het daarom erg fijn dat we serieus betrokken zijn. Ook goed dat de verbinding met zorg wordt gemaakt, omdat hier de grote uitdagingen van de toekomst liggen”. 

De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visie. We blijven nauw samenwerken met woningcorporaties, zorginstellingen, bewonersorganisaties en andere betrokkenen om de gestelde doelen te realiseren.

Podcast

Beluister een interview wat Corné Kremers had met wethouder Bouke van Vught over deze woonvisie via de podcast van zowel De Neije Krant als LVCNieuws.nl. Deze podcast is via alle bekende podcastkanalen te vinden en ook via de rubriek Podcast op inmill.nl en www.lvcpodcast.nl.