Op woensdag 2 maart 2016 was het feest bij Ikke Mill van Spring Kinderopvang. Peutergroep de Zeester vierde deze dag het éénjarig bestaan. Deze gelegenheid werd aangegrepen om de groep officieel te openen, want dat was er nog niet eerder van gekomen.

Magreet van Swol, manager kindcentrum, heette iedereen welkom. Vervolgens kreeg wethouder Erik van Daal de eer om de peutergroep te openen. In zijn speech gaf hij aan dat de opening voor hem een bijzondere aangelegenheid was. “Mijn drie dochters behoorden tot de eerste groep kinderen die in Mill naar de kinderopvang gingen. Doordat ik deel uitmaakte van het bestuur van Ikke heb ik de ontwikkelingen van dichtbij kunnen volgen.” Namens de gemeente gaf hij samen met Spring vorm aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is een methode waarmee al spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Bij voldoende belangstelling zal een tweede VVE-groep starten in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Ali Toonen, pedagogisch medewerker en VVE-specialist, liet zien hoe een VVE-programma er in de praktijk uit ziet. De opening eindigde met de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd, die Ikke Mill had georganiseerd. Bram Rovers mocht de eerste prijs in ontvangst nemen: een mooi prentenboek en een gratis dagdeel spelen bij Spring Kinderopvang samen met een vriendje of vriendinnetje. De tweede prijs werd gewonnen door Eva Manders en de derde prijs door Rein Meulenpas.

Na de feestelijke start konden kinderen meedoen aan verscheidene activiteiten zoals knutselen, grabbelen en sjoelen. Ook konden ze zich mooi laten schminken. Voor de ouders was er de mogelijkheid om de diverse groepen te bezoeken en onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee informatie in te winnen.