Secretaris John van Grinsven met zijn moeder Toos, bij de zojuist geplaatste melkbus in restaurant Aldenhorst.

De Belastingdienst heeft de stichting Vrienden van Aldenhorst met ingang van 25 november 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (afgekort: ANBI). Dit betekent dat de stichting voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen qua doelstelling, bestuurssamenstelling, afscheiding van vermogen, beleid, kosten en transparantie van inkomsten & uitgaven.

“Je moet het zien als een soort kwaliteitskeurmerk” zegt voorzitter Marco Sichtars. “We zijn dan ook erg blij met deze beslissing”. Penningmeester Harrie Poos vult aan: “Prettige bijkomstigheid voor onze donateurs is, dat giften aan een ANBI binnen bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Nog meer redenen om ons te steunen”.

Ideeënbus

Op 11 mei 2016 heeft de stichting een originele melkbus als ideeënbus geplaatst in het restaurant van zorgcentrum Aldenhorst in Mill. De bedoeling hiervan is om bij de bewoners en hun familie of contactpersonen suggesties op te halen hoe het interieur of de buitenomgeving van het zorgcentrum verfraaid, veraangenaamd of comfortabeler ingericht kan worden. Secretaris John van Grinsven: “We hopen op veel inbreng van de bewoners. Per slot van rekening gaat het om de aankleding of verfraaiing van hun leefomgeving, zowel binnen als buiten. Het beste idee zullen we proberen te (laten) realiseren, met geldelijke ondersteuning van onze stichting”.