Anny van Hal - Verstegen (1949) uit Langenboom werd zondag 29 mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens haar 50 jarig lidmaatschap bij het 50 jarig bestaan van Koor Aksent in Langenboom. Burgemeester Antoine Walraven speldde haar de versierselen op.

Mevrouw van Hal is al 50 jaar lid van het koor. Sinds 1999 bestuurslid bij Aksent. Voor haar toetreding tot het koorbestuur was zij al decennia lang een stille drijvende kracht achter veel activiteiten. Anny heeft zitting in talloze commissies binnen het koor en de parochie van Langenboom.

Omdat de Langenboomse Wandelcommissie (Lawaco) ook vanuit de parochie is opgericht, is Van Hal snel betrokken bij het verrichten van hand en spandiensten tijdens de jaarlijkse wandelvierdaagse van Langenboom begin juni: een activiteit die ten doel heeft geld in te zamelen voor weeskinderen in Zambia. Zij helpt dan 4 dagen zodat het de wandelaars nergens aan ontbreekt.

Anny is afgevaardigde bij de Kerstconcert commissie van de parochie en organiseert het jaarlijkse kerstconcert in de kerk van Langenboom. Ook heeft zij ruim 10 jaar bestuurswerk verricht voor haar tweede koor: dameskoor Crescendo.
Samen met haar zus Nelly zorgt zij er al ruim 7 jaar voor dat liederen voor uitvaartdiensten samen met de familie van overledenen worden doorgesproken en zorgvuldig worden gekozen. Dat doet ze correct en met veel respect en betrokkenheid.

In 1965 werd Anny lid van Volleybalvereniging Vollan’65 toen die vereniging in Langenboom werd opgericht. Ze speelde jarenlang op bij de dames 1 op topniveau volleybal.
Toen Anny het rustiger aan wilde gaan doen heeft zij samen met enkele andere Vollan-dames het eerste recreantenteam opgezet. Dat was medio jaren 70 van de vorige eeuw een revolutionaire ontwikkeling in het Langenboomse. Tot op heden zijn er nog recreantenteams actief.