De VKP, AB90 en het CDA wilden het onderwerp renovatie trottoir Dorpsstraat niet bespreken, in de raadsvergadering van afgelopen donderdag 16 juni.

Dorpsraad voorzitter Vogels had zijn inspreekbeurt voorbereid.
Hij mocht spreken, indien die raad de inbreng van de motie van de Dorpslijst Langenboom wilde behandelen.
Met de VKP voorop, AB90 en CDA werd met 10 tegen 2 besloten dit onderwerp vertraagd te behandelen bij de Kadernota 2017 op 7 juli. Een verbazingwekkende onbegrijpelijke actie voor Dorpsraad en Dorpslijst Langenboom.
De huidige situatie is gevaarlijk voor ouderen, kinderen en minder validen.
Het trottoir is hobbelig, scheef en onbegaanbaar smal bij de bomen, voetgangers worden gedwongen over de rijbaan te lopen. De wortels van de bomen hebben jarenlang ongestoord het trottoir vernield, waardoor er een onveilige situatie is ontstaan.
De Dorpsraad Langenboom praat al langere tijd met de wethouder om het trottoir veiliger te maken.
De wethouder kwam met het voorstel om drie van de vijf bomen te kappen en de plantvakken bij de andere bomen te verruimen.
Ruimte voor bomen! Het trottoir zou slechts gedeeltelijk aangepakt worden. De parkeerplaatsen tegenover het postkantoor moeten wijken voor drie nieuwe bomen.
Dorpslijst Langenboom wilde een motie indienen, waarbij het college zou worden gevraagd om met een voorstel te komen wat in lijn is met de wensen van de Dorpsraad Langenboom en de veiligheid van de inwoners verbetert.
De twee overblijvende (monumentale) bomen eveneens te kappen, omdat de veiligheid van het verkeer (inwoners) boven het laten staan van deze bomen gaat.
Het trottoir over de gehele zijde van de Espenstraat naar de hoek Dennendijk te repareren en toegankelijk te maken voor minder validen met rollators en rolstoelen, ouders met kinderen, kortom alle Langenbomers.
Aan de westzijde parkeerhavens te maken, om een goede doorstroming van het verkeer mogelijk te maken.
Laten we hopen dat de Millse politieke partijen de Dorpsraad en Dorpslijst Langenboom op 7 juli volgen in hun streven de Dorpsstraat veiliger te maken.
Anders wordt het helaas wachten op een ernstig ongeluk in de Dorpsstraat in Langenboom. 

Petra van Schayik
Raadslid Dorpslijst Langenboom