Edwin van Schipstal: wethouder 2011-2014

In het kader van het 30-jarig bestaan van de CDA-afdeling Mill en Sint Hubert willen we de komende weken aandacht besteden aan personen die in de afgelopen 30 jaar veel voor de partij hebben betekend. Deze week gaan we op de koffie bij Edwin van Schipstal, huidig fractievoorzitter van het CDA.

Edwin was 25 jaar toen hij werd benaderd door Arie Selten om lid te worden van het CDA. "Ik was toen actief als bestuurslid bij MHV’81 en ontmoette Arie regelmatig bij de handbalclub en aan de ‘ronde tafel’ kwam daar ook regelmatig de gemeentepolitiek aan de orde. Ik was geïnteresseerd en betrokken bij het reilen en zeilen van onze gemeente en zo kwam ik in 1998 op de verkiezingslijst van het CDA te staan", verteld Edwin.

In de eerste vier jaar was Edwin actief lid van de achterban en vanaf de verkiezingen van 2002 is Edwin gekozen als commissielid. Tijdens deze periode stopte Jos de Kleijne tussentijds als raadslid en dit betekende dat Edwin hem eind 2005 opvolgde. "Het waren bewogen politieke tijden waarbij de ontwikkelingen rondom Fitland maandelijks op de raadsagenda stonden en waarin de felle discussies rondom het LOG Graspeel werden gevoerd", verteld Edwin.

Tijdens de verkiezingen van 2010 werd het CDA voor de eerste keer sinds de oprichting in 1986 niet de grootste partij in de gemeente en kwamen ze in de oppositie terecht. Er werd een coalitie gesloten tussen AB’90 en VKP, maar deze samenwerking was van korte duur. Deze plotselinge ontstane situatie leidde ertoe dat Edwin door het CDA werd gevraagd om in het college van B&W plaats te nemen en de wethouderspositie in te nemen.

"Een mooie kans, maar tegelijkertijd ook een zeer spannende tijd", zegt Edwin. "Ik was thuis bezig met de mogelijke verplaatsing van mijn bedrijf en kwam tegelijkertijd in de mogelijkheid om de functie van wethouder te accepteren. Ik heb die kans met beide handen aangegrepen, in een tijd waar ontzettend mooie, interessante maar ook complexe projecten uitgevoerd moesten worden. In die periode van ruim drie jaar waren we bezig met de bouw van Myllesweerd en het project de brede school moest vlot worden getrokken. De brede school is één van de grotere projecten waar ik enorm trots op ben. Er was veel te overwinnen; de gemeenschap was verdeeld, de locatie was een issue, de verplaatsing van Miko was een heet hangijzer etc. Uiteindelijk hebben we een prachtige brede school gebouwd die binnen de begroting is afgerond en waarmee we in Mill toekomstbestendig onderwijs kunnen bieden", verteld Edwin. "Er waren echter ook weleens onderwerpen die wat meer op de achtergrond speelde maar die voor mensen erg belangrijk waren. Dat speelde zich af op het gebied van sociale zaken, achter de voordeur, zogezegd. Als je daar een oplossing in kon bieden was de voldoening groot".

Edwin vindt het jammer dat er steeds minder mensen politiek betrokken zijn. "Er is geen bedrijf dat zoveel diensten aanbiedt als een gemeente en daar kun je dan ook nog direct invloed op hebben. Het zou mooi zijn als meer mensen daar over mee zouden willen denken."

Deze wethoudersperiode is voor Edwin een belangrijke wending in zijn werkzame carrière geweest. Zijn wethouderschap was ook zeer leerzaam en hij heeft daarmee een groot netwerk opgebouwd wat mede heeft geleid tot zijn huidige functie als bedrijfscontactfunctionaris bij de Gemeente Bergen. Daarnaast is hij nog altijd zeer nauw betrokken bij de Millse gemeentepolitiek als raadslid en fractievoorzitter van het CDA. "We zijn met een zeer gemotiveerd en kundig CDA-team actief en houden het college scherp vanuit onze rol als oppositiepartij", besluit Edwin.