Huidige CDA fractie- en bestuursleden.

In het kader van het 30-jarig bestaan van de CDA-afdeling Mill en Sint Hubert zijn we de afgelopen weken op de koffie geweest bij een aantal mensen die in de afgelopen 30 jaar veel voor de partij hebben betekend.

Het CDA is 30 jaar geleden ontstaan uit een samengaan van de politieke partij Mill '78 met een 3-tal eenmansfracties; respectievelijk Lijst Couwenberg, Driessen en Hermanussen. Met Hemmie de Groot als eerste CDA-voorzitter die samen met de Mill '78-leden (Harry van de Linden, Toon van de Ligt en Henny Peters) en de eenmansfracties het voortouw namen om met de eerste CDA-lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 deel te nemen.

In het rondje van de afgelopen zes weken hebben we een select gezelschap CDA-mensen uit de verschillende kernen gesproken, maar natuurlijk zijn er veel en veel meer mensen geweest die heel veel voor het CDA in onze gemeente hebben betekend. Graag wil ik toch expliciet Antoinette van Amsterdam en Jo Kelleter benoemen die ook vele jaren als raadslid namens het CDA actief zijn geweest.

Helaas zijn er ook een aantal mensen niet meer in ons midden. Met diep respect hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Bert Couwenberg uit Wilbertoord, één van de medeoprichters van onze CDA-afdeling. Bert is iemand die zeer veel voor de gemeenschap en het CDA heeft betekend en die meer dan 40 jaar in de gemeenteraad actief is geweest. Maar we denken ook aan Henny Peters die verschillende jaren namens Mill '78 in de raad heeft gezeten, één van de voorlopers van het CDA. Henny was namens het CDA in de periode van 1998 t/m 2002 in de functie van wethouder actief in het Millse college van B&W.

Ook nu zijn er nog verschillende mensen uit de beginperiode van het CDA actief binnen de partij. Harry van de Linden en Arie Selten vervullen al vanaf de oprichtingsperiode een belangrijke rol binnen het CDA en doen dat nog steeds.

Veel betrokken CDA'ers hebben zich met hart en ziel voor onze dorpen ingezet om richting te geven aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Het is duidelijk dat het CDA, mede door 27 jaar als collegepartij te hebben meegedraaid, een belangrijk aandeel heeft gehad in het politieke reilen en zeilen van onze Gemeente Mill en Sint Hubert.

Terugkijken is heel mooi en het is heel belangrijk om dat regelmatig eens te doen. Een 30-jarig lustrum is zo'n moment. Maar het is ook een heel mooi moment om vooruit te kijken, want we hebben als Gemeente Mill en Sint Hubert nog veel uitdagingen voor de boeg. We moeten scherp zijn zodat we als gemeente de boot niet gaan missen.

Gelukkig hebben we ook in deze tijd weer een schitterend team van betrokken en kundige CDA fractie- en bestuursleden actief, die samen met onze brede achterban met heel veel passie en energie in de weer zijn om richting te geven aan de verdere ontwikkelingen van onze gemeente. Ook de komende 30 jaar willen wij als CDA werken aan behoud van leefbaarheid in onze gemeenschap, maar wel realistisch en op een manier die past bij de huidige tijd.

Regelmatig organiseren wij openbare avonden waar deze onderwerpen op de agenda staan. Ik wil graag één ieder uitnodigen om vrijblijvend een keertje aan te schuiven en mee te discussiëren over de toekomst van onze gemeente. Want let wel; de gemeenschap, dat zijn wij allemaal samen! Kijk voor meer info op www.cdamill.nl.

Ron van Lith
Voorzitter CDA Mill en Sint Hubert