Afgelopen weekend organiseerde het CDA Mill & Sint Hubert twee activiteiten om de huizenmarkt in onze gemeente in beweging te krijgen. In het kader van Wonen voor iedereen, natuurlijk! was op vrijdagavond een informatiebijeenkomst bij Mill Home, dé producent van Tiny Houses in Mill.

Een mooi concept wat aan kan sluiten bij de behoefte van de jonge inwoners van onze gemeente. Een Tiny House is duurzaam, betaalbaar en voldoet aan alle woonwensen. Wet- en regelgeving sluit nog niet aan bij deze nieuwe vorm van wonen en conclusie van de avond was dat wanneer initiatieven van burgers worden ondersteund door gemeente, dit mooie kansen biedt. Voor meer info over Tiny Houses www.millhome.nl.

Minstens zo goed bezocht was de inloopochtend in Myllesweerd, waar geïnteresseerden in gesprek konden gaan met fractieleden van het CDA en oa. initiatiefnemers van Hofke 3.0 in Ledeacker. Op die manier konden ideeën worden uitgewisseld en initiatieven met elkaar worden verbonden. De behoefte aan nieuwe woonvormen is duidelijk niet alleen aanwezig bij jongeren, ook ouderen in onze gemeente zijn op zoek naar een betaalbare manier om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. De partijen in de gemeenten waar ze nu van afhankelijk voldoen tot nu toe niet aan deze behoefte. Ook voor mensen met een beperking zijn er nu nog onvoldoende mogelijkheden om te wonen in onze gemeente.

Het CDA heeft haar ideeën om wonen voor iedereen mogelijk te maken gebundeld in een woonpamflet. Dit woonpamflet werd afgelopen weekend gepresenteerd en is vanaf dit weekend te vinden op www.cdamill.nl.

Het idee van het CDA om het thema Wonen op te pakken speelt al enkele maanden en de fractie is dan blij dat ook de gemeente deze handschoen heeft opgepakt. ‘Vanuit de gemeente is er gekozen om zich in eerste instantie te richten op onze jongere inwoners, wij zien graag dat dit breder wordt opgepakt. Vandaar dat we tijdens onze inloopochtend ook de initiatiefnemers van het Hofke 3.0 hebben uitgenodigd’ vertelt Edwin Van Schipstal ‘Je ziet nu ook dat ouderen een behoefte hebben maar ook hun kinderen zich aan het oriënteren zijn op een plek waar hun ouders zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. We proberen initiatieven van een brede doelgroep te ondersteunen en met elkaar te verbinden. De informatiebijeenkomst bij Mill Home was een mooie opmaat voor het woondebat voor jongeren, wat de gemeente op 24 november organiseert. Beide zaken kunnen elkaar prima versterken en we hopen dan ook dat we mensen hebben geïnspireerd om de 24e ook aanwezig te zijn. Het idee is juist dat zaken in beweging komen en dan zijn alle initiatieven welkom. Het zou mooi zijn wanneer er ook een vervolg komt voor andere doelgroepen’.