De komende tijd zullen diverse renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de ontmoetingsruimte van Gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint Hubert. Dit doen we zodat deze ruimte voor onze gebruikers nog gezelliger, uitdagender en functioneler wordt.

De renovatiewerkzaamheden gaan deze week van start. Tijdens de werkzaamheden blijft het gemeenschapshuis uiteraard in gebruik.

Eventuele overlast van de werkzaamheden voor de gebruikers proberen wij tot een minimum te beperken. Mocht u, ondanks onze maatregelen, toch hinder ondervinden van de werkzaamheden dan kunt u dit melden bij onze beheerders. Indien mogelijk wordt hiervoor een passende oplossing gezocht.

Stichting de Jachthoorn Sint Hubert