Vrouwen aan de kant gezet. Dit Is de juiste omschrijving hoe meer dan 160 vrouwen in onze gemeente Mill & Sint Hubert zich voelen na de raadsvergadering van 9 februari jl.

De VKP en AB 90 haalde een grote streep door de “kleine” subsidie die elk jaar verstrekt werd. “Niet meer van deze tijd” en oubollig zijn uitspraken die gebruikt werden. Waarom zo neerbuigend over verenigingen die een ontmoetingsplaats zijn om leefbaarheid in de dorpen in stand te houden. Een plek waar kennisoverdracht plaats vindt. Onlangs werd een avond rondom het thema veiligheid georganiseerd. Hoe zo niet van deze tijd!! Met alle inbraken om dit moment kan het niet actueler. We bieden o.a. actuele, culturele en creatieve thema’s. Welzijnsactiviteiten, bevorderen positieve gezondheid om te voorkomen dat onze leden passief, eenzaam en of ziek worden. Maar sta ook stil bij het feit dat o.a. alleenstaande vrouwen zich in een groep met vrouwen veiliger en prettiger voelen. Het lokale karakter maakt dat er een grote signaalfunctie vanuit gaat. Het voorkomt isolement en eenzaamheid.

Beide partijen hadden dit kunnen weten als ze de moeite genomen hadden het veld in te gaan. Is dat ook niet juist de strekking van plaatselijke partijen? Meer verbinding met de achterban? Voelsprieten binnen de dorpen? Nee dus. Het voorstel van de Dorpslijst Langenboom en CDA om ons contractsubsidie te geven werd door de VKP en AB90 van de tafel geveegd. We betalen als gemeenschap per jaar meer dan € 150.000,- om de buitensport in stand te houden. De contractsubsidie van € 500,- voor ons kan dan niet? Wat kost leefbaarheid of anders gezegd wat is het je waard?. Gelukkig bekommeren onze vrijwilligers zich wel om de leefbaarheid in het dorp. Daar kunnen de leden van de VKP en AB 90 nog wat van leren.

Golien den Hartog

Namens Vrouwen Vereniging Langenboom.