Deze week is er een kleine verbouwing in de Plaza van Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat in Mill. De balie waar men terecht kan voor het kopen van tickets en waar vaak de beheerder van Myllesweerd te vinden is, wordt namelijk aangepast.

Hierdoor zal er voor de balie meer ruimte ontstaan. Dit is bij drukkere activiteiten in Myllesweerd een groot voordeel.

Wand

Maar eind juni zal er ook een wand geplaatst worden bij de Plaza. Hierdoor is er minder tocht in de Plaza waar men kan zitten om wat te drinken en te eten. Ook zijn er vaak mensen te vinden die er kaarten. Deze wand is ook afsluitbaar. Hiermee is de Plaza nog functioneler voor zowel gebruikers als de beheerders van Myllesweerd.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zal men de overlast tot een minimum proberen te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden, dan namens bestuur en medewerkers alvast hun excuses.