Vandaag, woensdag 13 september neemt wethouder van den Boogaart op uitnodiging van de Tweede Kamer der Staten Generaal deel aan een rondetafelgesprek over het onderwerp: Starters op de woningmarkt.

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een drietal van deze rondetafelgesprekken georganiseerd. De commissie wil van verschillende stakeholders informatie verkrijgen over hun visies op de problemen en kansen van starters op de woningmarkt. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer besluiten moeten nemen om eventuele problemen voor starters op de woningmarkt weg te nemen.

Op de vraag wie er nog meer aan de gesprekken deelnemen, vertelt Van den Boogaart: “Aan de eerste rondetafel zitten allemaal mensen namens de aanbieders van vastgoed zoals bijvoorbeeld Aedes (huur-corporaties) en NVM (makelaars) en aan tafel 2 vertegenwoordigers van de financiële sector zoals banken, Waarborgfonds Eigen Woningen (NGH) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Aan de 3e tafel, waarvoor ik ben uitgenodigd, zitten vertegenwoordigers namens zowel de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) als namens plattelandsgemeenten (Westerveld en Mill en Sint Hubert) en mensen van Vereniging Eigen Huis, Nibud en Woonbond”.

Een interessante samenstelling van partijen die uitgenodigd zijn voor deze rondetafelgesprekken, maar het roept wel de vraag op waarom de Tweede Kamer juist wethouder van den Boogaart uit de gemeente Mill en Sint Hubert heeft uitgenodigd? Van den Boogaart: “Al vanaf 2011 mag ik het Land van Cuijk vertegenwoordigen bij onze provincie als het gaat over woningbouw. Je raakt steeds meer thuis in die materie met als gevolg dat je ook af en toe wordt uitgenodigd als er gebrainstormd moet worden over toekomstig provinciaal beleid of juist als het lopende beleid geëvalueerd moet worden. Eerder dit jaar nodigde de minister van volkshuisvesting (VROM) mij uit om feedback te geven op de nieuwe Woningwet in onze woningmartkregio. Mijn naam staat kennelijk in Den Haag op een ‘lijstje’ en het is mooi dat goede initiatieven van kleine gemeenten op deze wijze de Tweede Kamer bereiken”.

Eind 2016 en voorjaar 2017 organiseerde de gemeente twee jongerendebatten over wonen. Volgens van den Boogaart hebben die bruikbare informatie opgeleverd voor de rondetafelgesprekken. “Die informatie neem ik zeker mee”, vertelt hij, “maar wat nog belangrijker is, dat is het nut van zelf in gesprek gaan met die doelgroep zoals we in Mill hebben gedaan. Dit zal ik de commissie van de Tweede Kamer zeker aanbevelen en wat mij betreft zijn ze daarvoor welkom in Mill”.

Het rondetafelgesprek vindt plaats op 13 september van 13.00 - 16.00 en is te volgen via de live-stream van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.