De raad had donderdagavond 14 december de blik naar boven, want er kwam nogal wat uit de lucht vallen. Het ging over hemelwater, bommen, zonnestralen en als donderslag bij heldere hemel een tekort van € 960.000.

Van de 13 programmapunten was ongeveer de helft in de commissie Samenleving en Bestuur en de commissie Ruimte en Economie kort besproken en als hamerstuk naar de raad geleid. Zo werden de voorgenomen gemeentelijke belastingen conform de begroting vastgelegd en enkele technische aanpassingen in verordeningen en gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Vragenuur

Zowel VKP als AB’90 kwamen met kritische vragen aan de wethouder over de financiële consequenties van het onverwachte tekort van 960.000 euro bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). De wethouder verwachtte zeker dat onze gemeente hierin gaat bijbetalen.

Hemelwaterbeleid

Omdat al het goede van boven komt, wordt bij nieuwbouw het hemelwater niet meer rechtstreeks in het riool geloodst. Vanaf 2030 is het voor alle bestaande panden in onze gemeente verplicht gesteld.

Zonnestralen

De gemeenteraad besloot unaniem om alle gemeenschapsaccommodaties van zonnepanelen te voorzien. Samen met andere energiebesparende investeringen is met de ruim 500 zonnepanelen een bedrag van 700.000 euro gemoeid.

AB’90

Vond het jammer dat burgers niet mee kunnen profiteren van de aanbesteding, maar het door AB’90 geventileerde idee om een energiecafé te organiseren oogstte bij alle partijen veel bijval.

Dorpslijst Langenboom

Kwam met prima tips om zoveel mogelijk in groene energie te investeren en de ervaringen van de Langenboomse energiecoöperatie “Eigen kweek” hierin mee te nemen.

CDA

Zag niets in het vooraf korten op subsidies bij gemeenschapsaccommodaties door besparing op energiekosten. Beter is om de werkelijke besparing achteraf te verrekenen met subsidies.

Bommenregeling

Ja, u leest het goed, het gaat over uit de lucht gevallen vliegtuigbommen en andere scherpe granaten. De gemeente maakt kosten om te onderzoeken of er nog op scherp staande oorlogstuig uit de 2e Wereldoorlog in onze bodem ligt. Uit veiligheidsoverwegingen is dat verplicht gesteld door het Rijk. Om 70% van de onderzoekskosten te verhalen moet er een raadsbesluit worden overlegd. Vandaar.

2e Bestuursrapportage

Ik schreef al eerder dat de 1e Bestuursrapportage van 2017 een nadeel van 96.000 euro aangaf, maar het college is erin geslaagd om dat bedrag bijna weg te poetsen. Want bij de 2e Bestuursrapportage is een voordeel van 95.000 euro in te boeken. Kortom het college verwacht dat de begroting van 2017 met 1.000 euro overschreden gaat worden, mits er geen gekke dingen meer van bovenaf indalen.

Ingezonden brief Wester in Neije Krant

AB’90 vroeg zich af waarom energiebesparende maatregelen niet gecombineerd kunnen worden met planmatig onderhoud aan gemeenschapsaccommodaties? Wethouder: ”Een juiste afstemming blijkt praktisch niet mogelijk”. AB’90 en CDA: “Communicatie met vertegenwoordigers van die accommodaties moet beter, dat voorkomt negatieve beeldvorming zoals bij vernoemd artikel”.

Meer grip op Samenwerkingsverbanden

Onder leiding van de Millse griffier hebben de gezamenlijke griffiers in Noordoost Brabant een voorstel voorgelegd, om sturing door de raden op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) te vergroten, waarbij de grip van de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk op die GR’s een stuk sterker wordt.

Met dit laatste verslag van 2017, wens ik u allen prettige feestdagen toe met een goed en bovenal gezond 2018.

Met politieke groet,
Theo van Eenbergen AB’90