Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 heeft de gemeenteraad besloten om ongeveer € 80.000 beschikbaar te stellen voor onderhoudswerkzaamheden aan sporthal de Looierij.

Er is dringend onderhoud nodig aan het tegelwerk in de douches en aan enkele technische installaties. Wat het CDA betreft een goede zaak dat deze sportaccommodatie goed onderhouden wordt.
Tijdens de voorbereiding van deze vergadering hebben we in de CDA-fractie uitgebreid stilgestaan bij het verleden en de toekomst van de sporthal in Mill. Daarbij kwam ook aan de orde dat er over drie jaar bijna €300.000 uitgegeven moet worden aan groot onderhoud.

Is het nodig om in 2021 zoveel geld aan onderhoud uit te geven?

Dat is de vraag die ons bezighoudt. Na het vertrek van de Straethof is ook het gymonderwijs verdwenen uit de Looierij. Daardoor staat de sporthal vooral overdag regelmatig leeg. Echter, in de avonduren is er eigenlijk ruimtegebrek doordat veel verenigingen dan trainingen verzorgen. De noodzaak van het hebben van een sporthal staat dus niet ter discussie.

Staat de Looierij nog op de juiste plaats?

Dat is de vraag die het CDA graag beantwoord ziet. Voor het basisonderwijs staat de Looierij niet op de juiste plaats. Daarnaast weten we dat het Merletcollege ongetwijfeld ook na gaat denken over de toekomst in Mill. Die staat op dit moment niet ter discussie en wat het CDA betreft willen we dat zo houden. Mogelijk helpt het als er in de nabijheid van de basisscholen en het Merlet een nieuwe sporthal verschijnt.

Waarom zou je de sporthal aan de andere kant van je dorp zetten?

Een sporthal naast de scholen biedt kansen voor zowel onderwijs als de sportclubs op het sportpark. Denk aan opleidingsvormen voor sport en bewegen. Buitenschoolse opvang in samenwerking met de sportclubs voor binnen- en buitensport. Mogelijkheden bij slecht weer waardoor de buitensporten een alternatief kunnen bieden aan hun leden.

Dus... Het CDA wil een nieuwe sporthal aan de Langenboomseweg?

Zover is het nog niet. Maar het CDA vindt wel dat de tijd rijp is om alle ins en outs te onderzoeken voordat er veel geld uitgegeven wordt aan groot onderhoud aan de Looierij. Wat doe je met de ruimte waar nu de Looierij staat? Wat zijn de gevolgen voor de Wester? Wat gaat het kosten? Op die vragen willen we een antwoord. Daarom heeft het CDA opgeroepen om in 2018 een onderzoek te starten naar de toekomst van de sporthal.

Edwin van Schipstal
Fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert