Dat is de nieuwjaarswens van de Dorpsraad Sint Hubert. De Dorpsraad behartigt de belangen van alle Sint Hubertenaren. Samen kunnen we de leefbaarheid van Sint Hubert goed en gezellig houden.

N264

Afgelopen vergadering was de werkgroep geen vrachtverkeer N264 te gast in het openbaar deel. De werkgroep geen vrachtverkeer uitte haar zorgen over het proces van de ontwikkelingen N264 in Sint Hubert. De Dorpsraad is in overleg met Ben Peters, omgevingsmanager Provincie Noord-Brabant, om zo spoedig mogelijk een informatieavond te organiseren. Een aantal inwoners hebben zich al gemeld voor de participatiegroep, de klankbordgroep waarin organisaties en personen zitting kunnen nemen voor regelmatig overleg over de N264 en mogelijke oplossingen. Het doel is om open en transparant te werk te gaan waarbij informatie over en weer wordt uitgewisseld. De Dorpsraad faciliteert de gemeente, provincie en het dorp door hulp te bieden daar waar nodig is, verder kijkt ze mee en probeert een onafhankelijk onderzoek te waarborgen. Wilt u nog deelnemen in de klankbordgroep, mail dit dan zo spoedig mogelijk naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wonen

Afgelopen najaar heeft de Dorpsraad verschillende gesprekken met Mooiland gevoerd. Mooiland werkt op dit moment aan een wijkplan voor Sint Hubert. Dit is een onderdeel van de prestatieafspraken die eerder door Mooiland en de gemeente gemaakt zijn. Mede met de input van verschillende inwoners is er door de Dorpsraad een analyse van de sterke en zwakke punten gemaakt, waar Mooiland mee aan de slag gaat. Ook andere betrokken partijen zoals de gemeente, politie en het sociaal kernteam zullen Mooiland van input voorzien. Leefbaarheid en uitstraling van een wijk is van iedereen. Samen kunnen we zorgen voor een goede uitstraling; goed voorbeeld doet goed volgen.

Overleg politiek

CDA lijstkandidaten Mark Janssen, Maarten van Gemert en Hans Vermeulen bezochten de Dorpsraad die input leverde op de verschillende punten die nu een belangrijke rol spelen in Sint Hubert. Punten die het CDA mee kan nemen in hun verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Ook andere partijen zijn van harte welkom op onze Dorpsraadvergadering, begin februari staat er een zelfde soort afspraak gepland met een afvaardiging van de Vier Kernen Partij.

Leefbaarheid

De leefbaarheid is een zaak van alle inwoners van Sint Hubert. Kijk wat jezelf kunt doen, help andere dorpsbewoners en kijk hoe je samen zaken op kunt pakken. Is er overlast of criminaliteit? Meld het bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Ligt er een kapotte stoeptegel, zwerfvuil of heeft u last van geluidsoverlast? Geef het door via Fixi-app of www.fixi.nl.

Interesse in wat er speelt in het dorp? Kom gerust eens luisteren of meepraten! De vergaderdata staan op www.sthubert.nu. Het openbare deel is van 20.00 tot 20.45 uur.