Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen.

Gezien de drastische toename van het aantal mensen met geheugenproblemen en de veranderingen in het zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie stijgt naar tachtig procent. De gemeente Mill en Sint Hubert wil graag een dementievriendelijke gemeenschap worden. Op maandagavond 26 februari is er in Myllesweerd een startbijeenkomst waarop de gemeente samen met alle partijen die hier aan bij kunnen dragen in gesprek gaat.

Wat is een dementievriendelijke gemeenschap?

“Dat is eigenlijk lastig om daar nu al concreet invulling aan te geven,” vertelt wethouder Erik van Daal. “Maar wat ik versta onder een dementievriendelijke gemeenschap is dat mensen met dementie geaccepteerd worden en dat dementerenden deel uitmaken van de gemeenschap. Ze moeten volwaardig mee kunnen doen, dat er oog is voor mensen met dementie, men moet mee kunnen doen bij sportverenigingen, als men boodschappen gaat doen moeten medewerkers behulpzaam zijn en iedereen moet in de eigen waarde worden gelaten. Dat is naar mijn idee de essentie van een dementievriendelijke gemeenschap.”

Noodzaak

Jan v.d. Wiel is namens de adviesraad sociaaldomein betrokken bij het project dementievriendelijke gemeenschap. Over het waarom vertelt Jan: “De cijfers tonen aan dat er een toename is van mensen met geheugen problemen. Met deze cijfers moeten we wat doen. Want we willen dat iedereen in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen en dat vraagt ook inzet van anderen.”

Startbijeenkomst

Om draagvlak en meer bekendheid rond een dementievriendelijke gemeenschap te realiseren, is er maandagavond 26 februari een startbijeenkomst in Myllesweerd. Wethouder van Daal: “We hebben voor deze avond alle partijen die ook maar iets kunnen betekenen uitgenodigd. Denk aan verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen willen we die avond overleggen hoe we tot een plan van aanpak kunnen komen.” Maar bij dit alles gaat het echter niet alleen om de dementerenden zelf. “Zeker niet,” vertelt wethouder van Daal. “Bij dit project moeten we ook aandacht hebben voor mantelzorgers. Want bij langer thuis blijven wonen, wil het ook zeggen dat er langere tijd intensievere zorg nodig is. En ook daar moeten we dus aandacht voor hebben.”

Doelstellingen

Jan: “Een dementievriendelijke gemeente of gemeenschap, telt 10 doelstellingen. Dat is te veel om allemaal tegelijk aan te pakken. We beginnen met 1. weg met het taboe, dan 2. mensen met dementie tellen mee en 3. veiligheid in en om het huis.” Met deze 3 thema’s gaat men op maandagavond 26 februari aan de slag. “We hopen die avond samen met alle partijen een handvat te hebben om hier dan weer een vervolg aan te geven.”

Bekijk het volledige interview met Erik van Daal en Jan vd Wiel vanaf donderdag 15 februari via de Lokale Omroep Mill. Ook is dit interview vanaf die dag te zien in de rubriek video op www.inmill.nl.